dostop link

Projekt Cajon - sestavim, pobarvam in igram

V letošnjem šolskem letu bomo sodelovali v projektu CAJON. Cilj projekta je medpredmetno povezovanje med predmeti Tehnika in tehnologija, Likovna umetnost in Glasbena umetnost (ali ustreznih izbirnih predmetov). Učenci bodo cajone pri izbirnem predmetu Obdelava gradiv - les sestavili in izdelali, pri izbirnem predmetu Likovna snovanja jih bodo okrasili in pobarvali, na delavnicah pa se bodo naučili nanje igrati.

V drugi polovici aprila 2024 bomo v ŠD Trata pripravili srečanje vseh udeležencev Projekta CAJON. Na srečanju bodo skupine predstavile svoje glasbeno ustvarjanje s cajoni. Izbrali pa bomo tudi najbolj izvirno okrašene cajone in izvedli skupinsko skladbo.

DSC_0057