Projekt Cajon

V letošnjem šolskem letu bomo sodelovali tudi v projektu CAJON. Cilj projekta je medpredmetno povezovanje med predmeti Tehnika in tehnologija, Likovna umetnost in Glasbena umetnost. Učenci bodo cajone pri izbirnem predmetu Obdelava gradiv - les izdelali, pri izbirnem predmetu Likovna snovanja okrasili in pobarvali, na delavnicah pa se bodo nanje naučili igrati.

V drugi polovici aprila 2020 pa se bomo udeležili srečanje vseh udeležencev Projekta CAJON, ki ga bomo organizirali na naši šoli. Na srečanju bodo skupine predstavile svoje glasbeno ustvarjanje s cajoni. Izbrali pa bodo tudi najbolj izvirno okrašene cajone in izvedli skupinsko skladbo.