dostop link

Erasmus+: Developing pupils' skills

Erasmus%2BPlus%2BLogo

Kaj je program Erasmus+?

Na področju izobraževanja in usposabljanja program Erasmus+ podpira mobilnost posameznikov (učencev, dijakov, študentov, pedagoškega kadra in drugih) ter mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami – vse z namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela.

Program Erasmus+  traja od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2020. Evropska unija je v sedemletni program vložila več kot 14 milijard evrov proračunskih sredstev in tako več kot štirim milijonom Evropejcev omogočila študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj v tujini. In med njimi so tudi učenci in strokovni delavci naše šole.

Katere države sodelujejo?

Poleg 28 držav članic Evropske unije lahko v programu v celoti sodelujejo še tri članice Efte (Islandija, Liechtenstein, Norveška) in dve državi kandidatki za vstop v EU (Turčija in Makedonija), nekateri ukrepi programa pa so na voljo tudi organizacijam iz partnerskih držav.

Za izvajanje programa Erasmus+ na področju izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji skrbi CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (https://www.cmepius.si/o-nas/programi/erasmus/ ).


Mednarodno sodelovanje OŠ Cvetka Golarja

Leta 2012/2013 smo izpeljali eTwinning: PRAVLJICE, BAJKE, BAJKI, ROZPRAVKY.

Naša šola je v preteklosti sodelovala v treh projektih Comenius, zadnji je bil leta 2010/11 z naslovom: Building Future Through Culture, v letih 2015/2016 in 2016/2017 pa smo uspešno zaključili projekt Erasmus+: We can do it together. Koordinatorka teh programov je bila profesorica angleščine Zorica Kozelj.

V letošnjem šolskem letu smo prijavili dva mednarodna projekta Erasmus+ in oba sta bila potrjena za dve leti; prvi omogoča mobilnost učiteljev in učencev in nosi uradni naslov The spirit of responsibility for environment – koordinatorka je Jerneja Bokal; drugi pa je namenjen mobilnosti strokovnih delavcev šole z naslovom Developing pupils‘ skills – koordinatorka je Svjetlana Urbančič.

logotip Vanja

Logotip našega projekta, avtorica: Vanja Jordanov

Učitelji naše šole od 1. septembra 2018 do 31. avgusta 2020 z izmenjavo dobre prakse sodelujejo v projektu Erasmus+: Razvijanje spretnosti in veščin učencev v okviru KA229: partnerstva za izmenjavo med šolami ali uradno Developing pupils' skills. Tema je pripovedništvo: učenci spoznavajo lastno kulturno dediščino skozi pripovedke, pravljice in mite, hkrati pa imajo možnost spoznati tuje. Leto 2018 je bilo evropsko leto kulturne dediščine in prav na podlagi tega je cilj oz. namen projekta promocija bogate evropske kulturne dediščine med šolami.

V projektu so poleg naše šole še partnerske šole iz:
- Islandije, ki je koordinatorska šola: šola Glerarskoli iz mesta Akureyri,
- Turčije, šola Kasim Sacide Ener Ortaokulu iz mesta Adana,
- Litve, šola Silutes r. Katyciu pagrindine mokykla iz mesta Katyčiai,
- Španije, šola CEIP José Cortines Pacheco, iz mesta Lebrija.

Prednostni nalogi na področju šolskega izobraževanja sta mobilnost strokovnih delavcev na partnerske šole in krepitev strokovnega profila šolskega poklica.

Cilji projektnih aktivnosti so:
- razvijanje in krepitev mednarodnih omrežij ter izmenjava idej, praks in metod dela,
- razvijanje, testiranje in implementacija inovativnih pristopov in praks za učence, osebje in organizacijo,
- izmenjava izkušenj in dobrih praks, vključno skozi aktivnosti kolegialnega učenja in delavnic, aktivnosti  usposabljanja, poučevanja in učenja,
- spodbujanje aktivnega državljanstva in internacionalizacija šole.

 

MEDNARODNA SREČANJA:

 

IZDELKI UČENCEV: