Pomoč in svetovanje učencem in staršem

Kadar otrok ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, se lahko obrne na PSIHOLOGINJO Jelko Berce ali SPECIALNO PEDAGOGINJO Leo Krfogec. Prvi stik z učenci in njihovimi starši svetovalni delavki navežeta že pri vpisu v šolo. Zbirata podatke o otrokovi šolski zrelosti in oblikujeta oddelke prvega razreda. Psihologinja je vodja komisije za sprejem šolskih novincev. Učencem in njihovim staršem pomaga pri izbiri poklica, seznanja jih z vsemi informacijami in novostmi na področju poklicne orientacije in  izvede vpis učencev v srednje šole. Izvaja postopek identifikacije nadarjenih učencev ter zbira dokumentacijo o statusih učencev. Specialna pedagoginja  nudi pomoč ob socialnih in finančnih stiskah v družini. Pri njej dobite potrebno dokumentacijo in informacije o dodelitvah sredstev iz šolskega sklada in ostalih razpoložljivih možnostih nudenja pomoči. Skrbi tudi za vključevanje učencev tujcev. Obe svetovalni delavki skupaj z učitelji sodelujeta pri preventivnem delu v oddelkih v okviru razrednih ur, spremljata delo in napredek učencev pri šolskem delu, koordinirata in izvajata učno pomoč za učence z učnimi težavami ter s svetovanjem pomagata staršem in učencem. Sodelujeta z zunanjimi institucijami (Center za socialno delo, Zdravstveni dom, Zavod za zaposlovanje, Svetovalni center za mladostnike …).

Uradne ure psihologinje so vsak dan od 7.30 do 14.00.

Uradne ure specialne pedagoginje bodo objavljene naknadno.

Za termin srečanja s svetovalnima delavkama se lahko dogovorite po telefonu:

  • 04 513 04 05 (psihologinja)
  • 04 513 04 06 (pedagoginja)

Koristne informacije s področja karierne orientacije: