Pomoč in svetovanje učencem in staršem

Kadar otrok ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, se lahko obrne na PSIHOLOGINJO Vesno Šušteršič in PEDAGOGINJO Simono Strašnik. Prvi stik z učenci in njihovimi starši svetovalni delavki navežeta že pri vpisu v šolo. Pedagoginja zbira podatke o otrokovi šolski zrelosti in oblikuje oddelke prvega razreda. Psihologinja je vodja komisije za sprejem šolskih novincev. Učencem in njihovim staršem pomaga pri izbiri poklica, seznanja jih z vsemi informacijami in novostmi na področju poklicne orientacije in  izvede vpis učencev v srednje šole. Izvaja postopek identifikacije nadarjenih učencev.  Pedagoginja  nudi pomoč ob socialnih in finančnih stiskah v družini. Pri njej dobite potrebno dokumentacijo in informacije o dodelitvah sredstev iz šolskega sklada in ostalih razpoložljivih možnostih nudenja pomoči. Zbira dokumentacijo o statusih učencev in skrbi tudi za vključevanje učencev tujcev. Obe svetovalni delavki skupaj z učitelji sodelujeta pri preventivnem delu v oddelkih v okviru razrednih ur, spremljata delo in napredek učencev pri šolskem delu, koordinirata in izvajata učno pomoč za učence z učnimi težavami ter s svetovanjem pomagata staršem in učencem. Sodelujeta z zunanjimi institucijami (Center za socialno delo, Zdravstveni dom, Zavod za zaposlovanje, Svetovalni center za mladostnike …).

Uradne ure pedagoginje so:

PONEDELJEK - PETEK: 7.00 - 14.00

Uradne ure psihologinje so: 

PONEDELJEK, SREDA, ČETRTEK in PETEK: 7.30 - 13.30

TOREK: 7.30 - 14.30

Za termin srečanja s svetovalnima delavkama se v času preventivnih ukrepov zaradi koronavirusa nujno vnaprej dogovorite po telefonu: 04 513 04 05 (psihologinja) ali 04 513 04 06 (pedagoginja).

Koristne informacije s področja karierne orientacije:

  • MIZŠ: Vpis v srednje šole: razpis za vpis, rokovnik, obrazci, informacije … https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
  • www.mojaizbira.si – Poklicni kažipot: info. o poklicih, srednješolskih programih
  • 55 poklicev v kratkih oddajah To bo moj poklic: www.youtube.com
  • ZRSZ: http://www.ess.gov.si/ in https://esvetovanje.ess.gov.si/ - informacije o trgu dela, aplikacija eSvetovanje za samospoznavanje
  • Ministrstvo za delo: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/, https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/ - uveljavljanje pravic (državne štipendije)
  • Javni sklad za razvoj kadrov: http://www.sklad-kadri.si/ (Zoisove štipendije, štip. za deficitarne poklice)
  • Spletne strani posameznih srednjih šol