Pomoč in svetovanje učencem in staršem

Kadar otrok ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, se lahko obrne na PSIHOLOGINJO Jelko Berce in PEDAGOGINJO Simono Strašnik. Prvi stik z učenci in njihovimi starši svetovalni delavki navežeta že pri vpisu v šolo. Pedagoginja zbira podatke o otrokovi šolski zrelosti in oblikuje oddelke prvega razreda. Psihologinja je vodja komisije za sprejem šolskih novincev. Učencem in njihovim staršem pomaga pri izbiri poklica, seznanja jih z vsemi informacijami in novostmi na področju poklicne orientacije in  izvede vpis učencev v srednje šole. Izvaja postopek identifikacije nadarjenih učencev.  Pedagoginja  nudi pomoč ob socialnih in finančnih stiskah v družini. Pri njej dobite potrebno dokumentacijo in informacije o dodelitvah sredstev iz šolskega sklada in ostalih razpoložljivih možnostih nudenja pomoči. Zbira dokumentacijo o statusih učencev in skrbi tudi za vključevanje učencev tujcev. Obe svetovalni delavki skupaj z učitelji sodelujeta pri preventivnem delu v oddelkih v okviru razrednih ur, spremljata delo in napredek učencev pri šolskem delu, koordinirata in izvajata učno pomoč za učence z učnimi težavami ter s svetovanjem pomagata staršem in učencem. Sodelujeta z zunanjimi institucijami (Center za socialno delo, Zdravstveni dom, Zavod za zaposlovanje, Svetovalni center za mladostnike …).

Uradne ure psihologinje so vsak dan od 7.30 do 14.00.

Uradne ure pedagoginje so:

Ponedeljek in torek: 7.30 – 12.30
Sreda in četrtek: 7.30 – 11.30
Petek: 7.30 – 13.00

Za termin srečanja s svetovalnima delavkama se lahko dogovorite po telefonu: 04 513 04 05 (psihologinja) ali 04 513 04 06 (pedagoginja)..

Koristne informacije s področja karierne orientacije: