Unesco

 

   

UNESCO šole delujemo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje. 

Delo šol temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo otrokom optimalen razvoj:

• Učiti se, da bi vedeli!
• Učiti se delati!
• Naučiti se živeti skupaj!
• Učiti se biti!

Še posebej se posvečamo štirim Unesco temam, obeležujemo mednarodne Unescove dneve. Koordinatorica projekta na šoli je Mateja Feltrin Novljan. 

Poročilo za šolsko leto 2019/2020