dostop link

Unesco

 

   Logo%20Unesco_25mm

Šolsko leto 2021/22

Zastavljeni cilji projekta in dokazi/ocena uresničitve zastavljenih ciljev

Cilji projekta so v celoti doseženi:

  • izpeljali smo eno dejavnost, v kateri je sodelovala celotna šola, vključno s podružnično:  to smo dosegli z dobrodelno akcijo Moka za Ukrajino;
  • uspešno smo izpeljali dva projekta, ki ju vodi naša šola: Unesco ima talent in Otroštvo podaja roko mladosti;
  • sodelovali smo še v šestih projektih:  Večerja, Tujejezični recital, Izboljšajmo odnos do hrane, Torkarjeva kolonija, Skupaj z nami: Sadje in zelenjava - dar narave, Jezikajmo – Zbliževanje kultur.
  • z različnimi dejavnostmi v razredih smo obeležili naslednje mednarodne dni: 21. september: Mednarodni dan miru, 5. oktober: Svetovni dan učiteljev, 21. februar: Mednarodni dan maternih jezikov, 21. marec: Svetovni dan poezije.

Moka za Ukrajino  

Naša šola se kot članica mednarodne Mreže Unescu pridruženih šol trudi, da učenci, učitelji in vsi zaposleni delujemo v duhu kulture miru in nenasilja. Zato pri našem izobraževalnem in vzgojnem delu sledimo štirim Delorsovim stebrom, v tako težkih časih v ospredje stopi četrti: Učiti se biti. Skušamo živeti naše vodilo in razvijati sočutje do vseh ljudi, posebej pa do trpečih, zato smo že večkrat pomagali, odziv naših učencev, staršev in zaposlenih je bil vedno izjemen.

Letos nas je pretresla vojna v Ukrajini. V tednu od 14. 3. do 18. 3. 2022 smo na OŠ Cvetka Golarja v Škofji Loki izpeljali dobrodelno akcijo Moka za Ukrajino. Učenke in učenci so prinašali moko za ljudi v Ukrajini, zbrali smo kar 1 tono 420 kg, odpeljali smo jo odpeljali v skladišče Karitas v Ljubljano.

Moka za Ukrajino je bilo projekt celotne šole, največjo vlogo pa so imeli učenke in učenci 7. a. »Naredili smo veliko, a lahko naredimo še več,« so ob koncu humanitarne akcije Moka za Ukrajino v en glas povedali. Veliko svojega prostega časa so namenili zbiranju, v šolo so prihajali prej, v sredo pa so dežurali vse popoldne: »Lepo je bilo, ker smo bili skupaj in ob tem naredili še nekaj dobrega,« so bili ob koncu enotni. Ugotovili so, da njim prav nič ne manjka in da ne bodo lačni, čeprav so darovali moko, bolj kot kadarkoli so hvaležni, da živijo v miru, svojim ukrajinskim vrstnikom pa sporočajo: »Bodite močni!« Tistim, ki so že v Sloveniji ali sem prihajajo, pa: »Pri nas ste dobrodošli, pomagali vam bomo.«

Izvedene dejavnosti ter število učencev oz. razredov, ki so bili vključeni

Cvetko/Unesco ima talent, nosilka OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka – vodji projekta: Andrej Novljan, Jasna Camlek;  sodelujoči:  Sara Smrekar in Mateja Feltrin Novljan   

Otroštvo podaja roko modrosti, nosilka OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka –  vodja projekta: Špela Bogataj

Torkarjeva kolonija, nosilka OŠ Koroška Bela Jesenica – vodja projekta na šoli: Vanja Jordanov, sodelovale so 4 učenke

14. 4. 2022 smo se udeležili likovne kolonije na Koroški Beli. Sodelovale so 4 učenke: Maša Justin, Jera Košenina, Sara Štefelin, Ema Karabegović. Cilj je bil ustvarjanje v naravnem okolju po opazovanju arhitekturne dediščine. Z izvedbo in potekom smo bile zelo zadovoljne.  Obiskovanje likovnih kolonij dobro vpliva na odpiranje novih poznanstev in pridobivanju novih izkušenj.

Izboljšajmo odnos do hrane, nosilka OŠ Leskovec pri Krškem  –  vodji projekta na šoli: Jasna Camlek in Petra Kalan, sodelovali učenke in učenci IP Sodobna priprava hrane in prvošolci, vključeni v OPB 1

Na OŠ Cvetka Golarja se zavedamo problematike, ki je v današnjem času vse pogostejša –  odpadne in zavržene hrane. Mentorici sva se odločili, da projekt izpeljeva v dveh različnih razredih in v dveh različnih generacijah učencev,  v prvem in sedmem razredu.

V sedmem razredu, pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane, smo večino časa namenili pripravi in pogovoru o hrani. Izvedli smo tudi praktične vaje, na katerih smo skuhali in pripravili kar nekaj različnih jedi jih poskusili in pojedli. Učencem sem predstavila pot živil od trgovine do pripravljene jedi v šoli, kdo vse sodeluje in kakšen je potek dela. Spoznali so dobavitelje, ki šoli zagotavljajo sveža in zdrava živila. Ugotovili so, da imamo veliko lokalnih dobaviteljev, ker podpiramo zdravo in lokalno hrano. Izvedeli so, da v šolski kuhinji vsakodnevno pripravijo kar nekaj diet, ker nekateri učenci zaradi zdravstvenih težav ne smejo uživati določene hrane. Razumejo, da je zanje treba pripraviti posebno hrano. Spoznali so, kakšne diete obstajajo in kako se zanje pripravlja obroke. V razredu smo imeli tudi učence druge narodnosti, predstavili so njihove značilne jedi. Učenci so radi sodelovali pri tem projektu, saj se zavedajo, da zavržena hrana predstavlja velik delež onesnaževanja našega planeta. Povedali so, da bodo tudi doma skrbeli, da bo zavržene hrane čim manj in da bodo sodelovali pri načrtovanju njihovih obrokov.

V prvem razredu učencem postrežemo kosilo v matičnem razredu. Voziček s hrano v razred pripeljejo kuharice, vsak dan je na vozičku posebna posoda za hrano, ki ostane na krožnikih. Že v jeseni smo pričeli s pobudo, da bi posoda za ostanke ostala prazna. Učencem sem pripravila plakat z imeni in oblački (za vsakega 10 oblačkov). Določili smo kriterij uspešnosti: v oblaček bom prilepil nalepko, ko bom pojedel vse, kar imam na krožniku. Za učence so postale nalepke velika motivacija. V dveh intenzivnih tednih našega projekta je bil viden napredek, posoda za ostanke je bila večkrat prazna in učenci so navdušeno spoznavali nove okuse. V tem času smo iskali pravljice in pesmice na temo hrane, odpadkov …

Po zimskih počitnicah smo obnovili naša jesenska spoznanja. Največje veselje je bilo, ko so kuharčke ponosno odnesli domov. Cilj, ki sem si ga zastavila, je bil dosežen, učenci skrbijo, da posoda za odpadke ostaja čim manj napolnjena, trudijo se poizkušati hrano in se večkrat opominjajo, kdo bi si zaslužil nalepko ali kroglico.

Na šoli bomo nadaljevali s spodbujanjem zdravega in kulturnega načina prehranjevanja. Zavedamo se, da vsak posameznik vpliva na količino zavržene hrane, če začnemo pri nas samih, se bo poznal napredek. Z vzgojo in prehranskimi navadami začnemo že zgodaj, zato so vrtci in šole idealne, da jim pokažemo, kako se pravilno ravna s hrano.

Tujejezični recital, nosilka projekta Gimnazija Škofja Loka  –  vodja projekta na šoli: Mateja Feltrin Novljan; sodelujoči učenci 7. a, v filmu so nastopali:  Jošt Potočnik, Zala Bertoncelj, Taya Arh, Lučka Puhar, Zala Rant, Lara Goršič, Neža Klemenčič, Iza Jenko in Lilu Helena Červek

Učenke in učenci 7. a so pri dveh urah slovenščine razmišljali o zdravi prehrani, sami so prišli do zaključka, da sta najbolj zdrava sadje in zelenjava. Poslušali smo slovensko ljudsko pesem Jabolko rudeče in ugotovili, da je lahko tudi hrana navdih za poezijo in glasbo. Spoznali smo likovno pesem in pesem z akrostihi – prav slednja oblika jih je najbolj navdušila in začeli so pesniti v skupinah. Za posnetek smo izbrali nekaj najboljših, sporočila pesmi pa smo obogatili še z mislimi priznanih mislecev in tako posneli kratek film – kar z mobitelom in pred zeleno steno v našem razredu. Smo se veliko naučili? Kdo ve. Smo se zabavali? To pa. Če velja, da jabolko na dan odžene zdravnika stran in da je smeh pol zdravja, potem smo zagotovo preživeli dve najbolj zdravi uri slovenščine.

Večerja, nosilka projekta, GRM Novo mesto, Srednja šola za gostinstvo in turizem – vodji projekta na šoli: Petra Kalan in Mateja Feltrin Novljan; sodelujoči učenci 7. a

Na OŠ Cvetka Golarja so Unesco večerjo pripravili učenke in učenci 7. a razreda. Tisti, ki obiskujejo IP sodobna priprava hrane, so bili glavni v kuhinji, ostali so učilnico spremenili v urejeno in lepo dekorirano jedilnico. Otroci so na slavnostno Unesco večerjo 25. marca 2022 ob materinskem dnevu povabili svoje mamice.

Pred tem so učenci skupaj z mentorico Petro Kalan pripravili slasten jedilnik: na meniju je bila tortilija v posteljici iz solate in jagodni tiramisu. Uporabili so ekološko pridelane sestavine lokalnega izvora. Ena skupina učencev je skuhala okusen obrok, druga skupina je poskrbela za lep pogrinjek, ki je bil navdihnjen glede na praznik. Otroci so se postavili na obe strani hodnika eden zraven drugega, oblečeni so bili v lepe predpasnike, čez roko so imeli prtičke. Mamice so se ob glasbi sprehodile mimo njih in prišle v učilnico, sredi katere je kraljevala slavnostno pogrnjena miza s svečkami.

Postregli so prvo jed, ki je bila na krožniku dekorirana, potem so se umaknili in počakali, da so jo mamice ob prijetnem klepetu použile. Potem so odnesli prazne krožnike in servirali sladico, vmes so ves čas skrbeli, da tudi kozarci niso bili prazni. Ker smo v šoli, smo postregli brezalkoholne pijače – limonado, vodo, radensko in jabolčni sok. Po končani večerji so učenke in učenci prebrali svojo poezijo, ki so jo pod mentorstvom Mateje Feltrin Novljan ustvarjali na temo zdrave prehrane, tudi ta del je bil prijeten in zabaven.

Unesco večerja ob materinskem dnevu je na vse naredila lep in prijeten vtis, učenke in učenci so pripravljali jedi in uredili prostor, vsak je lahko pokazal svoje talente, skupaj pa so ustvarili nepozabno lep dogodek za mamice.

Jezikajmo Zbliževanje kultur –  nosilka projekta OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, vodja projekta na šoli: Nina Granda; sodelujoči učenke in učenci IP Nemščina

Projekt Jezikajmo ─ Zbliževanje kultur se na OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled odvija že vrsto let. Vsako leto učenci osnovnih in srednjih šol na zaključni prireditvi na festivalu Jezikajmo predstavijo glasbene, plesne in gledališke odlomke in tako prepletejo mnogo raznolikih kultur in jezikov ter jih združijo v eno umetniško zgodbo.

V tem projektu so letos sodelovali tudi učenke in učenci IP Nemščina. 22. aprila 2022 so šli na OŠ prof. dr. Josipa Plemlja na Bled, kjer so predstavili svoje delo. Za nastop v Festivalni dvorani so se pripravljali kar nekaj mesecev. Naredili so posnetek, na katerem so učenci devetega razreda povedali besede v nemščini, učenci osmih razredov pa so morali uganiti, kaj te besede pomenijo v slovenščini. Nato so vloge še zamenjali. Na odru so predvajali njihov videoposnetek, hkrati pa kazali plakate, na katerih so bili napisani prevodi besed in risbice le-teh. Drugi učenci osnovnih in srednjih šol so v Festivalni dvorani Bled predstavili različne jezike, med katerimi je bil tudi znakovni jezik. Nekateri učenci so peli, nekateri plesali, nekateri pa so odigrali dramsko igro. Ko je bilo konec, smo z učiteljico in učiteljem nemščine odšli domov.

Skupaj z nami: Sadje in zelenjava –  dar narave – nosilec projekta OŠ in vrtec Sveta Trojica, vodja projekta na šoli: Petra Kalan; sodelujoči: učenci kuharskega krožka iz 5. a, 5. b, 5. c

V mednarodnem letu sadja in zelenjave smo se tudi na naši šoli odločili, da sodelujemo v Unescovem projektu Skupaj z nami: Sadje in zelenjava. Na tak način učence še bolj spodbudimo k rednemu uživanju sadja in zelenjave in s tem k bolj uravnoteženemu načinu prehranjevanja. Sadje in zelenjava sta zelo pomembna v prehrani ljudi, a premalokrat so učenci na to opozorjeni. Naš namen je bil, da še bolj poudarimo pomen vitaminov in mineralov, ki jih v telo vnesemo s pomočjo sadja in zelenjave. Kot šola sodelujemo tudi v shemi šolskega sadja, zato je projekt kot izbran za nas.

Začeli smo s pogovorom o sadju in zelenjavi. Učence sem spodbujala k rednemu uživanju raznolike in uravnotežene prehrane, s poudarkom na sadju in zelenjavi. Ugotovili smo, da imajo sadje skoraj vsi radi, medtem ko se pri zelenjavi polovica učencev ne odloča, da bi jo sploh poskusili. Zakaj je temu tako? Kaj lahko spremenimo? Z učenci smo naredili plakate in jih razstavili na oglasni deski pred gospodinjsko učilnico, k ogledu smo povabili tudi druge učence šole. Na plakatih so zapisani znani reki in pregovori o sadju in zelenjavi. Naredili smo tudi kuharsko delavnico, kjer je bil poudarek na sadno-zelenjavnih jedeh. Učenci so uživali in poskusili vse jedi. Tudi zelenjavna juha jim je bila všeč, čeprav so na začetku trdili, da oni tega ne jedo. Povedali so, da tudi doma radi ustvarjajo v kuhinji. Učencem sem predstavila ponudnike, ki skrbijo za sadno in zelenjavno oskrbo na naši šoli. Žal zaradi epidemioloških razmer do lokalnih pridelovalcev nismo šli, smo se pa pogovorili, kakšen je potek, da pridobimo pridelke.

Učenci so pri projektu odlično sodelovali, tema jih je veselila in jih obogatila z novim znanjem. Bili so navdušeni nad kuharsko delavnico in pridobljeno znanje bodo uporabili tudi doma. Cilj našega projekta smo dosegli, saj so učenci povedali, da se zavedajo, da so vitamini in minerali pomembni za zdravo življenje. S takim načinom dela bomo nadaljevali tudi v prihodnje in se trudili, da vsi še bolj ponotranjijo pomembne in zdrave smernice. 

O vsem dogajanju smo poročali tudi v šolskem časopisu Trate.


Šolsko leto 2020/21

Kljub temu, da smo veliko mesecev preživeli na daljavo, samo uspeli izpeljati vse projekte, ki smo jih načrtovali. Unesco ima talent smo letos izvedli na drugače, s pomočjo neposrednega prenosa,  projekt je bil zato še večji izziv, a ga ocenjujemo kot zelo uspešnega. Kljub temu si želimo, da bi prihodnje leto nastopali v polni dvorani. Mladost podaja roko modrosti smo letos razširili na vsešolski projekt, v njem so sodelovali vsi učenke in učenci naše šole, ki so izdelali 1400 prazničnih voščil za starejše in zdravstvene delavce. Razveselili smo zaposlene v ZD Škofja Loka, zaposlene in varovance v CSS Škofja Loka in Doma starejših Petrovo Brdo, poslali smo jih gasilcem, gorskim reševalcem in drugim civilnim družbam, ki so bili v času epidemije najbolj izpostavljeni. Unesco tek mladih smo izvedli na šoli in v njem so sodelovali vsi učenci predmetne stopnje, sodelovali smo tudi v projektu Jezikajmo. Obeležili smo naslednje mednarodne dni: 21. september –Mednarodni dan miru, 12. oktober –Svetovni dan boj proti revščini , 8. marec –Mednarodni dan žena, 21. marec –Svetovni dan poezije.

Cilje smo dosegli in presegli, saj smo sodelovali tudi v svetovnem Unesco projektu Futures of education. V času pouka na daljavo smo s skupino devetošolcev sodelovali tudi v mednarodnem projektu Futures of ecuaciton, kjer so razmišljali o prihodnostih izobraževanja, bolj natančno o: Izobraževanju za globalno državljanstvo in Izobraževanju za trajnostni razvoj, kjer so med idejami za izboljšanje današnjega izobraževanja predlagali: »Manj teorije, več izmenjav, zmanjšan učni načrt, več pouka v naravi, več dinamičnega poučevanja, več  časa, ki bi ga namenili spoznavanju konkretnega dogajanja doma in v svetu, učenje kritičnega razmišljanja in sprejemanja različnih mnenj.« Slovenska mreža je spet opravila odlično delo in povabljeni smo bili k predstavitvi na svetovni ravni.   Na svetovni UNESCO konferenci Futures of Eduaciton sem zastopala Slovenijo in naša stališča predstavila pred 479 udeleženci, ki so prihajali iz 87 držav z vsega sveta. Postavljeni smo bili ob bok največjim državam, od 87 držav so jih izbrali 25, ki smo na tej konferenci sodelovale. Slovenija je v mednarodnem okolju res izjemna.

Novica o zaključi prireditvi Cvetko/Unesco ima talent na spletni strani šoli

https://oscg.si/news/show/3897

Posnetek prireditve Cvetko/Unesco ima talent 2021

https://www.youtube.com/watch?v=w7BdVMGmL0U

Otroštvo podaja roko mladosti - časopis ob koncu projekta

https://oscg.si/projekti-v-ldn/unesco/nacionalni-projekt:-otrostvo-podaja-roko-modrosti

Novica o projetku Otroštvo podaja roko mladosti v Loških novicah

https://loske-novice.si/zarek-dneva-1400-krat-srecno-in-hvala-z-os-cveka-golarja/

Novica o projetku Otroštvo podaja roko mladosti na šolski spletni strani

https://oscg.si/news/show/3768

Novica o projetku Unesco tek mladih na šolski spletni strani

https://oscg.si/news/show/3883

O vsem smo poročali v šolskem časopisu Trate, ki jih najdete na naslednji povezavi

https://oscg.si/upload/dokumenti/Jerneja/TRATE%202021%20END.pdf