dostop link

Šolska prehrana

V Osnovni šoli Cvetka Golarja posebno skrb namenjamo zdravemu in kulturnemu prehranjevanju otrok. Za vse učence pripravljamo malico in kosila, učencem od prvega do petega razreda devetletke ponujamo tudi malico v podaljšanem bivanju.

Uvedli smo elektronsko evidentiranje prehrane učencev preko eAsistenta. To pomeni, da od 4. 10. 2021 lahko starši sami prijavljate oz. odjavljate prehrano za svoje otroke v eAsistentu.

S prijavo na prehrano izjavljate, da ste seznanjeni:

  • organizacijo šolske prehrane na šoli in s pravili šolske prehrane;
  • z določbo 7. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram plačati šolsko prehrano;
  • z določbo 10. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram spoštovati pravila šolske prehrane, pravočasno odjaviti posamezni obrok ter plačati polno ceno obroka, če obrok ne bo pravočasno odjavljen;
  • s pravico do subvencioniranja šolske prehrane ter načinom uveljavljanja subvencije.

Cena za šolsko prehrano je odvisna od rasti cen na trgu, trenutna je:

  •  malica od 1. do 9. razreda: 1,10 € (cena je enotna po vseh šolah in je sprejeta z Zakonom o šolski prehrani),
  • popoldanska malica v podaljšanem bivanju: 1,01 €,
  • kosilo za učence od 1. do 4. razreda: 2,62 €,
  • kosilo za učence od 5. do 9. razreda: 2,76 €.

 

Povezava do ankete šolska prehrana...