dostop link

Šolske poti

Varna šolska pot je eden izmed pogojev za večjo varnost otrok v cestnem prometu. 

Prometna varnost učencev je predvsem skrb staršev ali zakonitih zastopnikov, ki morajo poskrbeti, da znajo njihovi otroci varno sodelovati v prometu in dokler tega še ne zmorejo, jih spremljati ali jim zagotoviti spremstvo v prometu, tudi na šolskih poteh.  
V pomoč staršem pri prometni vzgoji otrok je na spletni strani dostopna brošura Prvi koraki v svetu prometa in Priporočila za večjo varnost pešcev.

Lokalne skupnosti, šole, sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter drugi strokovni organi in organizacije pa morajo poskrbeti za zagotavljanje pogojev za varno sodelovanje otrok (varne prometne površine, izvajanje prometne vzgoje in drugih preventivnih dejavnosti, vzgojne akcije in pomoč pri prečkanju cest na najnevarnejših mestih na šolskih poteh).

Povezava na Načrt šolskih poti OŠ Cvetka Golarja.