dostop link

Projektno srečanje v Sloveniji od 29. 9. 2019 do 5. 10. 2019

Projektno srečanje v Sloveniji od 29. 9. 2019 do 5. 10. 2019

Zaklju%C4%8Dek

1. Udeleženci projektnega srečanja -  31 učencev in 10 učiteljev iz tujih držav ter 35 učencev in 8 učiteljev naše šole:

 • Grčija - 45th Primary School of Patra
  • učitelji: Tsiligirian Ermioni, Theodoropoulou Ioanna Sotiropoulou Asproula.
  • učenci: Achilleas Papageorgiou, Loukas Papatheocharis, Maria Myrto Oiuonomopoulos, Ioanna Gkotsopoulou, Dimitra Chronopoulon, Skourti Lamprini Charitomeni, Angeliki Tsiouri.
    
 • Italija - Istituto comprensivo Falcone Borsellin
  • Učitelji: Elena Trimeloni, Annaelisa di Guardo, Claudia la Rovere,
  • učenci: Dettori Alessandro, Tinelli Martino, Alice Saita, Tomezzoli Giulio, Pietrobon Zacche. Isabella,  Nogara Maya, Allegrini Sofia, Denise Caliari, Pedrone Chiara Stella.    
    
 • Romunija - Scoala Gimnaziala Nicolae Titulescu, Caracal
  • Učitelji: Gherasim Claudia Gabriela, Barbu Lorela, Dobromir Valerica
  • Učenci: Puțureanu  Arianna - Maria,  Lionte  Rareș - Andrei,  Baroană  Andrei - Daniel,  Lica  Alexandru - Ștefan, Cimpoeru  Daria,  Dinu  Andreea - Aurelia,  Pârvan  Elis - Gabriel,  Verdeș  Gabriela - Roxana
    
 • Turčija - Alibeykoy Ortaokulu, Eyup
  • Učitelj: Aydin Erkan 
  • Učenci: Beyza Balci, Gökçenur Güzel, Eylül Batmaz, Mert Büyükbayrak, Nehir Bulut, Salih Özdemir, Arda Karaçekiç
    
 • Slovenija - OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka
  • Učitelji: Jerneja Bokal, Gita Šmid, Jerneja Bonča, Jasmina Vidovič, Petra Kavčič, Matevž Šifrar, Neja Štromajer, Zorica Kozelj
  • Učenci: Katra Ziherl, Neva Kušar, Tara Klemenčič, Vid Klemenčič, Žiga Križnar, Manca Novljan, Jan Novljan, Iva Kajba, Leja Mravlja, Ažbe Kržišnik, Ajda Oblak, Martin Oprin, Ana Žalec, Sara Štefelin, Danaja Derlink, Nejc Cegnar, Karlo Jemc, Pia Porenta, Jakob Bergant, Nina Bergant, Blaž Bukovnik, Erazem Stare, Matic Kamin, Alina Smirnov, Iva Miklavčič, Anuša Bohinc, Maca Camlek, Tia Arh, Domen Juričan, Maša Derlink, Maja Skoko, Matej Skoko, Vid Kovač, Nika Potočnik, Tija Ravnihar.

 

2.  Program srečanja:

Nedelja - 29. 9. 2019

Prihodi udeležencev srečanja in namestitve pri družinah. Turška skupina je prispela v Slovenijo že v jutranjih urah. Na letališču jo je pričakala profesorica Polona Küssel. Odšli so na izlet po Gorenjski. Obiskali so Planico, Mojstrano in Kranjsko Goro. V Škofjo Loko so prispeli ob 17. uri. Tudi ostale skupine so prišle v Škofjo Loko med 15. in 17. uro.

Ponedeljek - 30. 9. 2019

Ob 8.20  smo se vsi udeleženci projekta zbrali v predavalnici. Ravnateljica mag. Karla Krajnik je po uvodnem pozdravu  predstavila našo šolo, naši učenci pa so izvedli kratek kulturni program.

1.%20slika

Po uradnem sprejemu so gostujoči učenci odšli za dve šolski uri k pouku, kjer so lahko spoznali, kako poteka pouk na naši šoli, gostujoči učitelji pa so si medtem ogledali pouk na razredni stopnji. Tretjo šolsko uro smo se vsi vrnili v predavalnico. Tema delavnice je bila Spoznavanje držav in krajev vseh partnerskih šol, njen namen pa, da udeleženci predstavijo svojo deželo, kraj, iz katerega prihajajo, in šolo, ki jo obiskujejo. Učenci so morali pripraviti 15-minutno računalniško predstavitev v obliki power point ali kot video posnetek. Na koncu predstavitve so učenci tudiodgovarjali na vprašanja, ki so jih jim zastavili drugi učenci. Naši učenci so v okviru predstavitve Slovenijenatančneje predstavili mesto Škofja Loka. Po kosilu smo odšli na obisk k županu Tinetu Radinji, ki nam je namenil nekaj minut za pogovor.

2.%20slika

Popoldan pa smo preživeli v Škofji Loki, kjer so udeleženci srečanja v skupinah raziskovali znamenitosti Škofje Loke. Delavnico jim je pripravila profesorica Jerneja Bonča. Spremljali so jin učenci 6. in 7. razreda. Učenci in učitelji so spoznavali Škofjo Loko samostojno s pomočjo gradiva, ki smo ga jim pripravili. Gradivo je vsebovalo zemljevid in učne liste z navodili ter nalogami na posamezni kontrolni točki. V eni uri in pol so morali obiskati vse kontrolne točke in priti na zborno mesto. Vse skupine so uspešno opravile svojo nalogo. Spoznavanje Škofje Loke se jim je zdelo zanimivo. Ugotovili so, da si bodo zapomnili veliko več zanimivosti in podatkov kot bi si jih sicer ob turističnem vodenju. Delovni dan se je za učence zaključil ob 17. uri.

3.%20slika%20-%20loka

Torek - 1. 10. 2019

Učenci in učitelji smo se ob 8.20 zbrali v predavalnici. Sledilo je delo v štirih delavnicah: kemijski, biološki, tehniški in okoljevarstveni.  Učence smo razdelili v štiri skupine (v vsaki je bilo 14 učencev) naključno.  Vsaka delavnica je potekala dve šolski uri. Delavnice so bile eksperimentalne. Obravnavale so temo Uporaba zraka in plinov ter onesnaževanje zraka.

Kemijska delavnica - profesorica Jasmina Vidovič    
Tema delavnice je bila Eksperimentalno delo pri pouku kemije, njen namen pa zavedanje o pomenu načel varnega dela, urjenje v branju navodil, razvijanje odgovornosti pri  uporabi pripomočkov in steklovine, opazovanje poskusov in zapis opažanj na delovni list. Učenci so odgovarjali na dodatna vprašanja, ki so se navezovala na poskus, in risali skice. Pripravila sem osem postaj s pripomočki in kemikalijami za poskuse. Vsi poskusi so bili povezani z ogljikovim dioksidom (dokaz apnenca v kamnini, ogljikov dioksid kot gasilni aparat, ponarejeni šampanjec, dokaz z apnico, nastanek ogljikovega dioksida, »kinder bombice«, poskus z rozinami, sestavljanje modela). Poskusi so bili preprosti in varni. Pri njihovi izvedbi so učenci uporabljali zaščitna sredstva. Vsak od učencev je dobil svoje delovne liste. Poskuse so izvajali v paru ali trojici. Po opravljenih nalogah so učenci pospravili za seboj in se premaknili na naslednjo postajo. Vsaka skupina je izvedla vse poskuse.

Cilji:

 • zavedanje pomena in uporabe zaščitnih sredstev,
 • razvijanje odgovornega  odnosa do uporabe snovi,
 • razvijanje eksperimentalno raziskovalnih veščin (merjenje, filtriranje, uporaba kapalk, merilni valjev),
 • razvijanje kritičnega mišljenja in ustvarjalnosti,
 • razvijanje bralne pismenosti,
 • načrtno opazovanje, zapisovanje hipotez in opažanj, risanje skic,
 • razvijanje prostorske predstave z uporabo modelov,
 • prepoznavanje kemijskih sprememb,
 • zavedanje pomena ogljikovega dioksida in njegove široke uporabe ter problemov, povezanih z njim.

kemija

Naravoslovna delavnica – profesorica Petra Kavčič

Cilji:

 • Učenci spoznajo različne predstavnike lišajev,
 • učenci spoznajo zgradbo in pomen lišajev,
 • učenci spoznajo lišaje kot pokazatelje onesnaženosti zraka ali bioindikatorje,
 • učenci ugotovijo, kako pride voda v lišaj.

Učenci so imeli v kadičkah na mizah pripravljene različne skupine lišajev: skorjaste, listaste in grmičaste. Opazovali so zgradbo steljke posamezne skupine lišajev. Posamezne skupinelišaje so povezali z onesnaženostjo zraka. Ugotovili so, da voda pride v lišaj preko hif gliv, ki so prepletene v steljki lišaja. Naučili so se, da so lišaji zgrajeni iz hif gliv in alg ali modrozelenih cepljivk, ki so povezane v simbiozi ali sožitju.

biologija

Tehniška delavnica – profesor Matevž Šifrar

V tehniški delavnici so učenci spoznavali različne vrste alternativnih pogonov. Alternativni pogoni nam ponujajo možnosti za pogon vozil, ki so prijaznejši našemu okolju in ga tudi manj onesnažujejo. Podrobneje smo obravnavali alternativni pogon na stisnjen zrak, ki večini izmed nas ni posebej poznan. Učenci so najprej spoznali osnovne principe delovanja pogona na stisnjen zrak in možnosti njegove uporabe v hibridnem vozilu. V praktičnem delu delavnice so izdelali raketo na stisnjen zrak in tako tudi na ta način spoznali princip delovanja raketnega pogona. Ob koncu delavnice smo na šolskem igrišču naša plovila tudi preizkusili.

tehnika

Okoljevarstvena delavnica – profesorici Neja Štromajer in  Zorica Kozelj.

Tema delavnice je bila ozavestiti učence o vplivih onesnaževanja zraka na okolje. Učenci so na omenjeno temo v mešanih skupinah izdelali plakate. Namen delavnice je bil učencem predstaviti glavne vire onesnaževanja okolja, s poudarkom na onesnaževanju zraka. Glavni namen je bil ozaveščanje, da moramo ukrepati in s tem preprečiti morebitne negativne posledice, ki se že kažejo kot ekstremne vremenske razmere, razne bolezni itd. Učenci so spoznali naravne in umetne vire onesnaževanja in njihov pomen za okolje. Prav tako so ozavestili, kako viri onesnaževanja zraka pridejo v okolje in kakšne so njihove posledice. Učenci so sami aktivno iskali podatke o onesnaževanju, o posledicah in o možnostih izboljšanja okolja. Namen je bil, da učenci sami raziščejo, kako bi izboljšali trenutno stanje, ki je nastalo kot posledica onesnaževanja. Svoja mnenja so predstavili v obliki plakatov, ki so jih izdelali v mešanih skupinah.

Cilji:

- zavedanje, kako onesnaževanje vpliva na okolje in na človeka
- spoznati, kateri so naravni in umetni viri onesnaževanja
- spoznati, kakšne so posledice onesnaževanja zraka
- spoznati, kateri so glavni viri onesnaževanja zraka
- razumeti, kako ukrepati za izboljšanje trenutnega stanja, ki je nastal kot posledica onesnaževanja
- razvijanje spretnosti branja in iskanja pomembnih informacij
- razvijanje spretnosti dela v večjih skupinah.

Gostujoči učitelji so si prvi dve učni uri ogledovali delavnice, v drugih dveh učnih urah pa je potekal sestanek projektne skupine. Na njem  smo se pogovorili o našem dosedanjem delu in o smernicah za delo v prihodnje.

Po kosilu smo se odpeljali na Bled, kjer smo obiskali Blejski grad, se odpeljali na Blejski otok  in  sprehodili ob Blejskem jezeru. Popoldanska aktivnost je bila namenjena spoznavanju naravnih in geografskih značilnosti Slovenije. V Škofjo Loko smo se vrnili ob 19. uri.

neja

Sreda - 2. 10. 2019

Učenci in učitelji smo se zbrali pred šolo ob 8.20 in se odpeljali v Ljubljano.

hi%C5%A1a

Najprej smo obiskali Hišo eksperimentov, kjer so se učenci razdelili v dve skupini. Prva skupina si je ogledala zbirko poskusov, druga skupina pa je imela delavnico na temo Plinologija. V pritličju HE so nas animatorji HE povabili k preizkušanju pripravljenih eksperimentov. Učenci in učitelji smo izdelovali velike mehurčke, preverjali frekvenco svoje mase, opazovali barvne plamene, preverjali sluh, usmerjali žogice, se igrali z mlinčki na vodo, preizkusili fakirjevo posteljo … Nato pa smo sodelovali v delavnici Plinologija. Animator je vodil demonstracijske poskuse na temo Plini. Na zabaven in strokoven način je predstavil nekaj poskusov z ogljikovim dioksidom, zrakom in dušikom. K sodelovanju je povabil tudi učence. Na koncu smo mu navdušeno zaploskali.

ljubljana

Ogledu Hiše eksperimentov je sledil voden ogled mesta Ljubljana in Ljubljanskega gradu v angleškem jeziku. Aktivnosti so se končale ob 18. uri.

Četrtek - 3. 10. 2019

Učenci in učitelji smo se zbrali pred šolo ob 7.30 in se odpeljali v Postojno. Tam smo si najprej ogledali slikoviti Predjamski grad, ki je največji jamski grad na svetu. Sledil je ogled interaktivnega Muzeja krasa, ki na sodoben interaktiven način prikazuje nastanek krasa,  njegove značilnosti in posebnosti. V tem muzeju so učenci aktivno udeleženi pri ogledu zbirke, saj sami raziskujejo in odkrivajo informacije. Nazadnje pa smo obiskali še Postojnsko jamo, eno največjih jam v Evropi. Aktivnosti za učence so se končale ob 18. uri.

postojna

Petek - 4. 10. 2019


Učenci in učitelji smo se ob 8.20 zbrali v predavalnici. V tem dopoldnevu so se gostujoči učenci udeležili še dveh naravoslovnih delavnic, tako da se je vsak učenec v tem tednu udeležil vseh štirih delavnic. Gostujoči učitelji  so obiskali podružnično šolo v Retečah, kjer so jim pripravili kulturni program.

PO%C5%A0%20Rete%C4%8De

Ob 12.30 smo se vsi zbrali na šolskem dvorišču, kjer smo v spomin na to srečanje skupaj posadili drevo in si ogledali razstavo likovnih  izdelkov na temo "Air pollutions".

air

Za zaključek pa so učenci naše šole in njihovi mentorji pripravili še zaključno prireditev. Na prireditvi so nastopili pevke in pevci otroškega pevskega zbora, pevke mladinskega pevskega zbora, plesalci folklorne skupine Trata ter članice navijaške skupine Cvetke. Zanimiva je bila tudi točka, v kateri so se z igranjem  na cajone predstavile učenke, ki so sodelovale v projektu Cajon. Kot Pat in Mat sta nastopila Karlo Jemc in Julij Martin Fričovsky, prireditev pa je v angleškem jeziku povezoval Matic Kamin. Ti trije učenci so se predstavili tudi z rapom.

prireditev

Vse to pa je bil lep zaključek projektnega tedna v Sloveniji. Vse aktivnosti so se končale ob 15.30. Italijanska skupina je takoj po vseh aktivnostih odšla domov.

Sobota - 5. 10. 2019

V zgodnjih jutranjih urah sta odšli domov romunska in grška skupina. Turška skupina pa je ob spremstvu prof. Tadeje Lapuh obiskala Ljubljano in se nazaj v domovino odpravila v  poznih popoldanskih urah.

O projektnem srečanju v Sloveniji sta poročala lokalni časopis Ločanka in nacionalni radio Ognjišče.

 

Datum: 20.10.2019                                                                                        Poročilo pripravila: Jerneja Bokal