dostop link

Osnovnošolsko izobraževanje na domu

Zakonodaja, ki ureja osnovnošolsko izobraževanje določa, da imajo starši pravico izbrati osnovnošolsko izobraževanje svojih otrok kot izobraževanje na domu. 

V zvezi z izobraževanjem na domu smo zbrali vse zakonske podlage za organizacijo šolanja na domu. Dodali smo še nekaj drugih pomembnih informacij. Dokument najdete na povezavi tukaj. 

Starši najkasneje do začetka šolskega leta o izobraže­vanju otroka na domu pisno obvestijo osnovno šolo, v katero je otrok vpisan. Obrazec za obvestilo o izobraževanju na domu najdete na povezavi tukaj.

Z morebitnimi dodatnimi vprašanji se lahko obrnete na svetovalno delavko Simono Strašnik (telefon: 04 513 04 06 ali e-pošta: simona.strasnik@oscg.si).