dostop link

Organizacija dela in zagotavljanje storitev

Poslovni čas 

Poslovni čas šole je od 6.00 do 16.30. Zaradi potreb staršev se lahko poslovni čas šole podaljša, kar se opredeli v LDN šole. Oblike vzgojno-izobraževalnega dela: pouk, dopolnilni ter dodatni pouk in interesne dejavnosti potekajo v prostorih šole po razporedu, kot ga določa urnik.
 

Uradne ure

Uradne ure svetovalne službe, računovodstva, blagajne, knjižnice, tajništva in vodstva šole so od 7.00 do 10.30 ter od 11.00 do 14.00. Med šolskimi počitnicami in pouka prostih dneh so strokovne službe dostopne med delovnim časom, ki je objavljen na vidnih mestih.

Uradne ure učiteljev so v času govorilnih ur. Govorilne ure so enkrat mesečno v popoldanskem času od 17. ure dalje. Datumsko so določene na šolskem koledarju, ki ga učenci prejmejo vsako leto. Poleg skupnih govorilnih ur enkrat mesečno imajo učitelji vsak teden še govorilno uro v dopoldanskem času. V času šolskih počitnic in pouka prostih dni govorilnih ur ni. 
 

Storitve 

Na šoli imamo organizirane šolske prevoze ter šolsko prehrano

Na šoli deluje zobna ambulanta.