dostop link

Projekt Cajon 2018/2019

V letošnjem šolskem letu smo sodelovali tudi v projektu CAJON. Cilj projekta je medpredmetno povezovanje med predmeti Tehnika in tehnologija, Likovna umetnost in Glasbena umetnost. Učenci so cajone pri izbirnem predmetu Obdelava gradiv - les izdelali, pri izbirnem predmetu Likovna snovanja okrasili in pobarvali, na delavnicah pa so se nanje naučili igrati.

V sredo, 17. aprila 2019, smo v OŠ Cvetka Golarja pripravili zaključno srečanje. Udeležilo se ga je 14 osnovnih šol iz cele Slovenije. Na srečanju so skupine predstavile svoje glasbeno ustvarjanje s cajoni. Izbrali smo tudi najbolj izvirno okrašene cajone in izvedli skupinsko skladbo.

Fotogalerija zaključnega srečanja projekta Cajon (foto: Aina Novinc)

Fotogalerija (izdelava cajonov pri izbirnem predmetu Obdelava gradiv - les)

Fotogalerija (poslikava cajonov pri izbirnem predmetu Likovna snovanja)

Fotogalerija (igranje na cajone - delavnica)