Šolski sklad

Na osnovi sklepa Sveta šole je bil ustanovljen šolski sklad. Zbrana sredstva so se po sklepu upravnega odbora namenila za nadstandardne programe in za pomoč socialno ogroženim otrokom (za ekskurzije, dneve dejavnosti, tabore, šole v naravi …). Šolski sklad upravlja 7-članski upravni odbor, ki ga sestavljajo štirje predstavniki šole in trije predstavniki staršev. Prispevek staršev je prostovoljen. 

Tudi v letošnjem šolskem letu želimo uresničiti načrtovani program Šolskega sklada. 

V šolski sklad ste v pretklih letih lahko namenit tudi del dohodnine preko Sklada 05. Dne 14.10.2020 smo dobilo obvestilo, da zbiranje preko Sklada 05 v letu 2020 ni mogoče oz. zbrane zahteve NE BODO IMELE FINANČNEGA UČINKA.Vsem, ki ste že namenili del dohodnine za donacijo v naš šolski sklad ali ste to nameravali, se opravičujemo

Vaše prispevke lahko nakažete kadarkoli na transakcijski račun OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka  01322-6030682855, pripis »za šolski sklad«.

V šolski sklad bomo namenili tudi sredtva zbiralne akcije starega papirja, oblačil, prazničnega sejma.

Zahvaljujemo se vsem donatorjem in podjetjem, ki ste v preteklem šolskem letu 2019/2020 omogočili, da smo:

 • pomagali staršem učencev kriti stroške različnih dejavnosti;
 • krili stroške nakupa opreme za knjižnico (mize, stole in sedežne garniture);

 • uredili prostor za dodatno strokovno pomoč na PŠ Reteče;

 • delno krili stroške sofinanciranja Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani za učence 6. razreda;
 • krili stroške nakupa 3 mikrofonov za izvedbo šolskih prireditev;
 • krili stroške nakupa materiala za turistični krožek;
 • krili stroške nakupa kaligrafskih peres in držal;
 • sofinancirali ureditev igrišča z umetno travo na šolskem vrtu;

 • krili stroške pogostitve devetošolcev po valeti;
 • krili stroške predavanja Varna raba interneta za učence 5. in 7. razredov;
 • krili stroške predavanja preventivne delavnice za preprečevanje nasilja za učence 4. razredov;
 • krili stroške preventivne delavnice za preprečevanje zasvojenosti za učence 6. razredov;
 • krili stroške nakupa šivalnega stroja.