dostop link

Šolski sklad

Na osnovi sklepa Sveta šole je bil ustanovljen šolski sklad. Zbrana sredstva so se po sklepu upravnega odbora namenila za nadstandardne programe in za pomoč socialno ogroženim otrokom (za ekskurzije, dneve dejavnosti, tabore, šole v naravi …). Šolski sklad upravlja 7-članski upravni odbor, ki ga sestavljajo štirje predstavniki šole in trije predstavniki staršev. Prispevek staršev je prostovoljen. 

Tudi v letošnjem šolskem letu želimo uresničiti načrtovani program šolskega sklada. 

Vaše prispevke lahko nakažete kadarkoli na transakcijski račun OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka  01322-6030682855, pripis »za šolski sklad«.

Nova pravila delovanja Šolskega sklada OŠ Cvetka Golarja omogočajo, da Šolskemu skladu namenite del svoje dohodnine (do 0,3 %). Namenitev dela dohodnine je brezplačna in vas nič ne stane, saj gre vaša plačana dohodnina namesto v državni proračun Šolskemu skladu.

Šolskemu skladu OŠ Cvetka Golarja lahko namenite del dohodnine zelo enostavno, in sicer tako, da:

 • v portalu eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)«, v katerem kot davčno številko upravičenca navedete »72155680« in vpišete odstotek »0,3«, ali
 • izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« s svojimi podatki, ga natisnete in podpišete ter prinesete v tajništvo šole ali ga vaš otrok odda razredničarki oz. razredniku, lahko pa ga tudi sami pošljete ali odnesete na vaš finančni urad.

V šolski sklad bomo namenili tudi sredtva zbiralne akcije starega papirja, oblačil ter prazničnega sejma.

Zahvaljujemo se vsem donatorjem in podjetjem, ki ste šolskem letu 2022/2023 omogočili, da smo:

MATIČNA ŠOLA

 • financirali nakup veslaškega simulatorja,

simulator

 • financirali nakup bobnov,

bobni

 • financirali nakup Air track napihljive gimnastične blazine,

airtrack

 • pokrili stroške predavanja Varna raba interneta za učence 5. in 7. razreda,
 • sofinancirali zaključno ekskurzijo učencev 9. razreda,
 • financirali najem dvorane Loškega odra, kjer so si učenci ogledali predstavo gledališke skupine Orion,

20230417_093007

 • financirali nagrado za učence tutorje,
 • financirali nagradno delavnico za tri zmagovalne oddelke v zbiralni akciji starega papirja,

20230613_120720

 • posameznim učencem omogočili udeležbo na naravoslovno-športnem taboru, tečaju plavanja, naravoslovnem taboru na kmetiji, zimski šoli v naravi.

PŠ RETEČE

 • financirali nakup zunanje gugalnice na šolskem vrtu,

Retece_gugalnica1

 • pokrili stroške predavanja Varna raba interneta za učence 5. razreda,
 • pokrili stroške prevoza na podelitev priznanj za bralno značko,
 • pokrili stroške prevoza na koncert Zlatih sanj.

Zahvaljujemo se vsem donatorjem in podjetjem, ki ste šolskem letu 2021/2022 omogočili, da smo:

MATIČNA ŠOLA

 • opremili učilnico na prostem,

ucilnica_na_prostem_01

 • pokrili stroške predavanja Varna raba interneta za učence 5. in 7. razreda,
 • sofinancirali zaključno ekskurzijo učencev 9. razreda,
 • posameznim učencem omogočili udeležbo na naravoslovno-športnem taboru.

PŠ RETEČE

 • financirali nakup visokih gred.

Retece_visoka_greda


Zahvaljujemo se vsem donatorjem in podjetjem, ki ste šolskem letu 2020/2021 omogočili, da smo:

MATIČNA ŠOLA

 • kupili aqua terarij za želvi v učilnici 112,

20210902_130741

 • sofinancirali nakup igrala na šolskem vrtu,

20210902_130015

 • pomagali staršem učencev kriti stroške različnih dejavnosti,
 • sofinancirali zaključno ekskurzijo za devetošolce,
 • krili stroške predavanja Varna raba interneta za učence 5. in 7. razreda

PŠ RETEČE

 • kupili komplet mize in klopi za učilnico na prostem.

20210818_071256