Projekt Cajon (izdelava cajonov pri izbirnem predmetu OGL)