dostop link

Aktualne novice

jul 05 2024

NOVOSTI V ZVEZI Z IZOBRAŽEVANJEM NA DOMU

uradni list

 

V Uradnem listu RS, št. 16/24 je bil 29. februarja objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K), ki prinaša tudi novosti na področju izobraževanja na domu.

V noveli zakona sta poudarjeni dolžnost in odgovornost staršev pri izbiri izobraževanja na domu, določene so obveznosti šole, posredno pa tudi pravice in dolžnosti učenca. Nedvoumno je določeno, da pravice do izobraževanja na domu ni mogoče uveljavljati med šolskim letom, na novo je določena možnost prekinitve izobraževanja na domu med šolskim letom in vključitev učenca v izobraževanje na šoli, predvidena pa je tudi  prememba, do kdaj starši napovejo izobraževanje svojega otroka na domu. Novela zakona uvaja spremembo pri obsegu predmetov, iz katerih se ocenjuje znanje učencev, ki se izobražujejo na domu ter na novo določa omejitev pravice do izobraževanja na domu.