Aktualne novice

apr 21 2021

Projekt Rastem s knjigo – 7. razred

 

Tudi v letošnjem šolskem letu sedmošolci Osnovne šole Cvetka Golarja sodelujemo v nacionalnem  projektu spodbujanja bralne kulture z naslovom Rastem s knjigo, ki ga vodi  Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. V okviru projekta smo obiskali Knjižnico Ivana Tavčarja v Škofji Loki, in to 23. 3. 2021 (7. b), 26. 3. 2021 (7. d), 12. 4. 2021 (7. a), 21. 4. 2021 (7. c).

Po prijaznem sprejemu sta nas knjižničarki na mladinskem oddelku povabili v večnamenski prostor, kjer sta nas ob predstavitvi power point   seznanili z zgodovino knjižnic od  starega veka do današnjih dni in s knjižnicami v današnjem času.  Najstarejše pisne podlage so bile iz naslednjih materialov: glina, kamen, papirus, keramika. Prve knjižnice so bile zasebne knjižnice. Knjižnica Ivana Tavčarja je javna knjižnica, saj je namenjena vsem občanom Škofje Loke. Sestavljajo jo matična knjižnica in njene podružnice. Knjižnice, ki jih imamo npr. doma, so zasebne knjižnice. Knjižnice delimo tudi na splošne in specialne.  Knjižnica OŠ Cvetka Golarja je specialna knjižnica, ker je namenjena le učencem in zaposlenim  na naši šoli. 

Knjige so v knjižnici razvrščene po sistemu UDK.  Številke od 1 do 9 npr. predstavljajo posamezne vede (naravoslovne, družboslovne …) Številka 4 je rezervirana, če  se pojavi nova veda.  Zelo nam bo koristila tudi informacija, da si lahko izposojamo tudi e-knjige. Vsak član knjižnice dobi geslo za dostop do njih, če zanj zaprosi.

V drugem delu našega obiska smo se še sami preizkusili v vlogi knjižničarjev. Dobili smo učne liste in nalogo, da s pomočjo številk, črk in piktogramov, s katerimi so opremljene knjige, knjigo najdemo na knjižnih policah.

Nazadnje smo si ogledali še kratek film s predstavitvijo knjige Mateta Dolenca Kako dolg je čas. To pa zato, ker je vsak učenec dobil v dar  izvod te knjige.

       

 

                                                                     Ammar Kaltak, 7. a