Aktualne novice

nov 06 2020

Delo na daljavo v prihodnjem tednu

 

Spoštovani,

z naslednjim tednom, od 9. 11. 2020,  bo za vse učence potekalo izobraževanje na daljavo.  

Pri vseh oblikah pouka na daljavo morajo učenci redno sodelovati. Starše prosim, da vzpodbujate svoje otroke pri šolskem delu na daljavo. V primeru bolezni in nezmožnosti za delo, starši to javite razredniku.

V nadaljevanju sledijo najpomembnejše informacije:

1) Delo na daljavo za učence

Delo bo potekalo preko spletnih učilnic Arnes. Vsebine bodo za vsak dan objavljene v spletni učilnici po urniku oddelka. V torek, 10. 11. 2020,  bo za vse učence od 6. do 9. razreda ob 13.00 potekala razredna ura preko aplikacije ZOOM. Več informacij bodo učenci prejeli od svojih razrednikov.

Del vsebin bodo učitelji pripravili preko video konference ZOOM. Učenci bodo v spletne učilnice morali oddajati tudi dokazila o svojem delu. Zato je pomembno, da učenci redno spremljajo obvestila in navodila v šolskih spletnih učilnicah in skladno z navodili in roki oddajajo svoje naloge.

Učenci se v spletno učilnico prijavijo s svojim AAI računom.  Za komunikacijo z učitelji preko e-pošte uporabljajo elektronski naslov z domeno @oscg.si. Pomembno je, da učenci to pošto tudi dnevno pregledujejo.

Podatke o AAI računu in elektronski pošti so učenci dobili v šoli. Učenci, ki tega še niso storili, naj uredijo prijavo v e-učilnico in aktivirajo ter preverijo svoj e-naslov.

2) Pomoč pri delu na daljavo

Vsa navodila in pomoč pri delu na daljavo so objavljena v spletni učilnic POMOČ PRI DELU NA DALJAVO na naši spletni strani – povezava je tukaj

3) Pravila spletnega komuniciranja

Pravila, ki glede komuniciranja na daljavo veljajo na naši šoli, so objavljena na povezavi tukaj.

4) Vsa splošna obvestila za starše bodo objavljena na naši spletni strani https://oscg.si/. Nujna obvestila za starše bomo pošiljali tudi preko e-pošte, na e-naslove, ki jih imamo.

5) Govorilne ure  bodo potekale predvsem preko ZOOM konferenc, v času govorilnih ur posameznega učitelja. Starše prosimo, da se na govorilno uro pri učitelju vnaprej prijavijo preko e-pošte. 

6) Zagotavljanje brezplačnega toplega obroka

V dogovoru z Občino Škofja Loka vas obveščam, da lahko vašega otroka v času šolanja na daljavo prijavite na brezplačni topli obrok.

Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino. S prijavo učenca privolite, da občina in šola podatke uporabi za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Kje in kdaj bo obrok možno prevzeti, vas bomo obvestili naknadno.

Prosim, da otroka na brezplačni topli obrok prijavite najkasneje do ponedeljka, 9. 11. 2020, do 8.00 na tej povezavi.

7) Poslovni čas in uradne ure

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije ter v skladu z usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vas obveščamo, da se zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID-19 na OŠ Cvetka Golarja do preklica uvaja naslednji ukrep: za obisk OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka se morate predhodno naročiti  po telefonu 04/513 0400 ali elektronsko, s posredovanjem sporočila na e-naslov info.c-golar@oscg.si.

Uradne ure so po predhodnem dogovoru vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

Poslovni čas šole je od ponedeljka do petka od 6.30 do 14.30 ure.

Želim vam, da lepo preživite prihajajoči konec tedna in uspešno delo na daljavo v prihodnjem tednu.

Ostanite zdravi.

 

mag. Karla Krajnik, ravnateljica