dostop link

Posvojeni spomenik: MOKRIŠČE-POPLAVNI LOG REKE SORE


V letošnjem šolskem letu smo se na pobudo Unesca odločili, da bomo naš posvojeni spomenik iz leta 2005 spravili v šolsko dogajanje. Škoda se nam zdi, da mokrišče odide v pozabo, saj je res zanimiva naravna znamenitost. 
Kratek opis:
Naše mokrišče leži na nadmorski višini 330 m, v trikotniku, ki ga na Z omejuje cesta Lipica–Gosteče, na J reka Sora, na SZ visoka terasa pod naseljema Godešič in Reteče.
Območje je v večji meri pokrito z gozdnimi površinami, ki jih prekinjajo travniki in njive. Najizrazitejši okoljski dejavnik na območju je voda, ki je je v izobilju, tudi v najbolj vročem in dolgem poletju. Voda se pojavlja kot reka Sora in manjši vodotoki, od katerih sta bolj prepoznavna potoka Mala Sorica in Struga, ter številne mlake, luže in tudi izviri. Podtalnica Sorškega polja pride na površje na več mestih. Nekaj izvirov je v konglomeratnem robu terase pod Retečami, dobro vidni so izviri na dnu potoka Struga, najdemo pa jih tudi na močvirnatih travnikih ter v gozdu. Prostor prekriva mozaična vegetacija, ki se odraža v bogatih rastlinskih in tudi živalskih združbah. Na tem področju se po raziskavah nahaja več kot 270 različnih vrst višjih rastlin, ena vrsta višjih rakov – postranice, 8 različnih vrst kačjih pastirjev, veliko vrst dvoživk in plazilcev, 40 vrst ptic in 5 vrst malih sesalcev.

mokrisca(1)
(besedilo in fotografije napisala in fotografirala ga. Petra Kavčič)