Povezave na vsebine za starše

V pomoč staršem pri prometni vzgoji otrok je na spletni strani dostopna brošura Prvi koraki v svetu prometa in Priporočila za večjo varnost pešcev.
 

Kako ravnati da bo vaš otrok varen tudi ko bo sam.