Neobvezni izbirni predmeti

Priprave na šolsko leto 2019/2020

Pričeli smo s pripravami na naslednje šolsko leto, zato vam že sedaj pošiljamo prijavnico za neobvezne izbirne predmete. V izbirnem postopku bomo v največji možni meri upoštevali želje učencev. O izbiri vas bomo obvestili pred koncem šolskega leta. Prijavnice bodo učenci dobili na šoli, izpolnjene pa bodo vrnili razrednikom do ponedeljka, 25. 3. 2019.

Učenec lahko izbere NAJVEČ DVE uri neobveznih izbirnih predmetov. Če izbere nemščino ali francoščino, potem ne more obiskovati še drugega  neobveznega izbirnega predmeta. Od predmetov s področja umetnosti učenec lahko obiskuje samo enega.

Pomembne povezave:

Šolsko leto 2018/2019

Glede na število prijav se v šolskem letu 2018/2019 na matični šoli v 4., 5. in 6. razredu izvajajo naslednji neobvezni izbirni predmeti:

  1. Nemščina

  2. Računalništvo

  3. Tehnika

  4. Umetnost: Gledališka dejavnost

  5. Umetnost: Likovna ustvarjalnost

Na PŠ Reteče pa se izvajata neobvezna izbirna predmeta Tehnika in Računalništvo.

V šolskem letu 2018/2019 imajo učenci v 1. razredu možnost obiskovanja neobveznega izbirnega predmeta angleščina. Ker gre za razširjeni program šole, je vključitev učencev v pouk neobveznega izbirnega predmeta prostovoljna. Pouk se izvaja 2 uri na teden. Poteka celo šolsko leto in ko je učenec vanj vključen, ga mora obiskovati do konca šolskega leta.