Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Šolsko leto 2020/2021

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki ga šola organizira po pouku in je namenjen učencem od 1. do 5. razreda. V PB se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določa šola.
Zloženka: Organizacija podaljšanega bivanja v š. l. 2020/2021

Cilji PB se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Otrokom želimo za razvoj in izobraževanje zagotoviti vzpodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično okolje. 
V PB se poleg samostojnega učenja izvajajo tudi sprostitvene dejavnosti, ki so namenjene počitku, obnavljanju psihofizičnih moči učencev; lahko se odvijajo v učilnici, knjižnici, telovadnici in na igrišču. Ta čas je namenjen različnim igram, poslušanju glasbe, branju, pogovoru …
Glavni cilj je organizacija kakovostnega preživljanja prostega časa, ki ni namenjen zgolj reševanju domačih nalog. PB ne more v celoti nadomestiti domačega dela, zato prosimo starše, da vsak dan z otrokom pregledajo domače naloge.

Nujna obvestila starši lahko sporočite na GSM številke OPB:
• matična šola (12.10–16.30): 051/617 637
• Podružnična šola Reteče (12.10–16.30): 04/513 0431

JUTRANJE VARSTVO
Varstvo se na matični šoli prične ob 6.00, v PŠ Reteče pa ob 6.15.

VARSTVO VOZAČEV
Varstvo vozačev je organizirano pred poukom od 7.25 do 8.15, po pouku pa od 12.00 do 14.10.