Nacionalni preizkusi znanja

V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Vse informacije v zvezi z NPZ za šolsko leto 2019/2020 si lahko preberete v publikaciji »Informacije za učence in starše«, ki so jo pripravilina Državnem izpitnem centru. Publikacija je namenjena učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem. Publikacija je dostopna  tudi na spletni strani Državnega izpitnega centra www.ric.si

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno. 

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika.

V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine  matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister.