Šolski sklad

Na osnovi sklepa Sveta šole je bil v šolskem letu 2002/2003 ustanovljen šolski sklad. Zbrana sredstva so se po sklepu upravnega odbora namenila za nadstandardne programe in za pomoč socialno ogroženim otrokom (za ekskurzije, dneve dejavnosti, tabore, šole v naravi …). Šolski sklad upravlja 7-članski upravni odbor, ki ga sestavljajo trije predstavniki šole in štirje predstavniki staršev. Za nadzor nad pravilnim delovanjem sklada je imenovan nadzorni odbor sklada, ki ga sestavlja predstavnik šole in dva predstavnika staršev.
Prispevek staršev je prostovoljen. 

Vsem, ki ste v šolski sklad prispevali  do sedaj, se iskreno zahvaljujemo. 

Tudi v letošnjem šolskem letu želimo uresničiti načrtovani program Šolskega sklada. S tem namenom smo na račun šolskega sklada nakazali denar, ki smo ga pridobili pri jesenski zbiralni akciji odpadnega papirja.  Vaše prispevke lahko nakažete kadarkoli na transakcijski račun OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka  01322-6030682855, pripis »za šolski sklad«.

Za vaš prispevek v šolski sklad se vam v imenu učencev iskreno zahvaljujemo.