dostop link

Pedagoško delo v knjižnici

LETNA PRIPRAVA KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKIH ZNANJ (KIZ)1. TRIADA (1., 2., 3. RAZRED)

ŠTIRI URE LETNO NA ODDELEK


1. RAZRED

1. ura: URA PRAVLJIC

2. ura: DRUGIČ V KNJIŽNICI (pravila izposoje, odnos do knjige)

3. ura: VEDENJE V KNJIŽNICI (10 x DA, 10 x NE)

4. ura: PREDSTAVITEV GOSTA BRALNE ZNAČKE ALI PRAVLJIČNE 
UGANKE

IMG_9798

2. RAZRED

1. ura: URA PRAVLJIC

2. ura: KNJIGE ZA BRALNO ZNAČKO

3. ura: GRADIVO ZA STAROSTNO STOPNJO C 

4. ura: KNJIGA IN NJENI USTVARJALCI OZIROMA PREDSTAVITEV 
GOSTA BRALNE ZNAČKE


3. RAZRED

1. ura: PREDSTAVITEV KNJIG ZA BRALNO ZNAČKO

2. ura: OTROŠKI LEKSIKONI 

3. ura: PRAVLJIČNI KVIZ

4. ura: PREDSTAVITEV GOSTA BRALNE ZNAČKE ALI KNJIŽKO V
RAČUNALNIŠKI UČILNICI


2. TRIADA (4., 5., 6. RAZRED)

ŠTIRI URE LETNO NA ODDELEK


4. RAZRED 

1. ura: PREDSTAVITEV KNJIG ZA BRALNO ZNAČKO

2. ura: KNJIGA OD USTAVRJALCA DO UPORABNIKA

3. ura: REFERENČNO GRADIVO

4. ura: PREDSTAVITEV GOSTA BRALNE ZNAČKE ALI KNJIŽKO V
RAČUNALNIŠKI UČILNICI


5. RAZRED

1. ura: PREDSTAVITEV KNJIG ZA BRALNO ZNAČKO S POUDARKOM 
NA LJUDSKEM SLOVSTVU

2. ura: VRSTE INFORMACIJSKIH VIROV IN NJIHOVA UPORABA 
(od kataloga do police) 
3. ura: POLJUDNOZNANSTVENE KNJIGE - VAJE

4. ura: PREDSTAVITEV GOSTA BRALNE ZNAČKE ALI MOJA 
NAJLJUBŠA KNJIGA V ŠOLSKI KNJIŽNICI


6. RAZRED

1. ura: PREDSTAVITEV KNJIG ZA BRALNO ZNAČKO

2. ura: REFERENČNO GRADIVO

3. ura: UDK SISTEM

4. ura: KNJIŽKO V RAČUNALNIŠKI UČILNICI3. TRIADA (7., 8., 9. RAZRED)

TRI URE LETNO NA ODDELEK


7. RAZRED

1. ura: PERIODIČNI TISK

2. ura: CITIRANJE

3. ura: OBISK V SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI KNJIŽNICI – COBISS / 
OPAC (VAJE)


8. RAZRED 

1. ura: VZAJEMNI KATALOG V SLOVENIJI COBISS /OPAC

2. ura: SLOVARJI

3. ura: UDK UREDITEV


9. RAZRED:

1. ura: RAZISKOVALNA NALOGA 

2. ura: VRSTE KNJIŽNIC

3. ura: KNJIŽKO V RAČUNALNIŠKI UČILNICIUČENCI 1. RAZREDA V KNJIŽNICI


Učenci 1. razreda so postali člani šolske knjižnice. Prejeli so izkaznice, ki jih je v paketu »prinesel pismonoša« in si izposodili prvo knjigo – slikanico.Ob odhodu so poklicali škratka Knjižka, ki prebiva v knjižnici in se oglasi le takrat, ko se učenci obnašajo v knjižnici po pravilihIMG_9792