dostop link

Aktualne novice

dec 07 2022

Dohodnina za Šolski sklad

logosole2_srednji

 

Na naši šoli že od šolskega leta 2002/2003 uspešno deluje Šolski sklad, ki je bil ustanovljen z namenom, da na organiziran način pridobiva finančna in materialna sredstva, s katerimi pomaga financirati dejavnosti naše šole, za katere ni predvidenih ali pa ni dovolj javnih sredstev, in sicer za pomoč socialno šibkejšim učencem, spodbujanje razvojnih in raziskovalnih dejavnosti učencev ter nakup nadstandardne opreme.

Od letos dalje lahko državljani namenijo v šolski sklad tudi 0,3% donacije posameznega državljana iz namenitve dela dohodnine, ki bi drugače šla v državni proračun. Vaša dohodnina se s tem ne bo spremenila. 

Šolskemu skladu OŠ Cvetka Golarja lahko namenite del dohodnine zelo enostavno, in sicer tako, da:

  • v portalu eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)«, v katerem kot davčno številko upravičenca navedete »72155680« in vpišete odstotek »0,3«, ali
  • izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« s svojimi podatki, ga natisnete in podpišete ter prinesete v tajništvo šole ali ga vaš otrok odda razredničarki oz. razredniku, lahko pa ga tudi sami pošljete ali odnesete na vaš finančni urad.

Več informacij o Šolskem skladu najdete na povezavi.

Za vaš prispevek v Šolski sklad se vam v imenu učencev, šole in Upravnega odbora Šolskega sklada iskreno zahvaljujemo.

Andrej Novljan,                                                              mag. Karla Krajnik,

predsednik UO Šolskega sklada                                       ravnateljica