Aktualne novice

jan 14 2022

pouk na daljavo

 

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se zaradi odrejene karantene

za 4. b, 6. b in 9. a izvaja izobraževanje na daljavo od četrtka, 13. 1. 2022,

za 1. a, 7. a in 7.d od petka, 14. 1. 2022.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene (največ 10 delovnih dni). 

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

 

V Šk. Loki, dne 13. 1. 2022                                                              Mag. Karla Krajnik, ravnateljica