Aktualne novice

jan 12 2022

Pouk na daljavo za 1. b

 

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od torka, 11. 1. 2022, zaradi odrejene karantene za 1. b izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene (največ 10 delovnih dni). 

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

V Šk. Loki, dne 11. 1. 2022                                                    Mag. Karla Krajnik, ravnateljica