Aktualne novice

jan 10 2022

pouk na daljavo za 3. c in 8. a

 

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od ponedeljka, 10. 1. 2022, zaradi odrejene karantene za 8. a in 3. c izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene (največ 10 delovnih dni). 

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

V Šk. Loki, dne 10. 1. 2022                                                         Mag. Karla Krajnik, ravnateljica