Aktualne novice

maj 22 2020

Učenci 9. razreda se vračajo v šolske klopi

 

Spoštovani starši,

V ponedeljek, 25. 5 . 2020, se bodo učenci 9. razreda po 9 tednih pouka na daljavo ponovno vrnili v šolske prostore. Delo bo potekalo drugače, kot so bili navajeni do sedaj. Za devetošolce je ura začetka pouka spremenjena. Pouk se začne zjutraj pet minut prej, torej ob 8.15. Spremenjen je tudi urnik, ves pouk se izvaja v heterogenih skupinah (v skupinah, v katere so bili razporejeni pri matematiki, slovenščini in angleščini).

V nadaljevanju so zapisane osnovne informacije o organizaciji dela in navodila za prvi  dan, ko se učenci vračajo v šolo. Navedene so tudi potrebščine, ki naj jih učenci prinesejo s seboj. S seboj naj imajo tudi  izpolnjeno in podpisano Izjavo staršev pred vstopom v šolo.

Učenci 9. razreda morajo v prostorih šole nositi maske. Prav tako morajo maske nositi na šolskem avtobusu. Namesto maske lahko uporabljajo drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite).

Prosimo, da se že doma z otrokom pogovorite o upoštevanju navodil za preprečevanje okužb:
- Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo doma.
- Higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje sta ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami.
- Higiena rok in zlasti izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami sta pomembna za preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi.
- Povečana fizična razdalja med ljudmi zmanjšuje možnost okužbe, še preden se pojavijo znaki in simptomi bolezni.

Kljub izvajanju vseh ukrepov se lahko še vedno pojavijo primeri COVID-19 in druge okužbe. Če se izvajajo navedeni ukrepi za preprečevanje okužb, bodo možnosti za širjenje bistveno manjše.

Potrudili se bomo, da bomo učencem zagotovili varno in spodbudno učno okolje. Tudi v prihodnje si želimo dobrega sodelovanja z vami, potekalo bo še vedno na daljavo – po telefonu ali preko računalniške povezave.

Za učence od 1. do 3. razreda v šolskih prostorih poteka pouka že od 18. 5. 2020. Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.

Lep pozdrav

Mag. Karla Krajnik, ravnateljica

ORGANIZACIJA 1. DNE (25. 5. 2020 )

Pouk se izvaja po urniku, ki je objavljen tukaj.

POTREBŠČINE

Učenci naj s seboj prinesejo:

  • šolsko torbo,
  • šolske potrebščine – učenci si v šoli ne izmenjavajo šolskih potrebščin,
  • plastenko z vodo,
  • izpolnjeno in podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo,
  • zaščitno masko ali šal, ruta ali podobne oblike zaščite.

PRIHOD

Učenci 9. razreda pridejo v šolo od 8.05 naprej. Za prihod v šolo priporočamo, da pridejo peš, s kolesom ali z individualnim prevozem s strani staršev (brez združevanja učencev).

Pred vstopom v šolo učenci oddajo izpolnjeno in podpisano Izjavo starša dežurnemu učitelju.

V prostore šole vstopajo posamično.Učenci ne uporabljajo garderob za odlaganje oblačil in obutve, odložijo le dežnike.

Učenci se napotijo v učilnico, v kateri poteka pouk za njihovo skupino:
1. skupina – učilnica 119,
2. skupina – učilnica 120,
3. skupina – učilnica 121,
4. skupina – učilnica 118,
5. skupina – učilnica 110,
6. skupina – učilnica 113.

Učenci si ob prihodu v učilnico umijejo roke, nato odložijo svoje stvari ob stol in mizo, ki jim je dodeljena.

ŠOLSKI PREVOZI

Šolski prevoz je organiziran z vseh relacij. Vozni red šolskih avtobusov je objavljen tukaj. Na avtobusu je prevoznik označil sedeže, ki jih učenci ne smejo zasesti. Zaradi zagotavljanja varnosti pred okužbo, morajo učenci to upoštevati.

Navodila oz. priporočila NIJZ za šolske prevoze

ORGANIZACIJA DELA OB ODPRTJU ŠOL ZA UČENCE 9. RAZREDA

Pouk lahko obiskujejo le zdravi učenci in učitelji (brez znakov akutne okužbe dihal). Starši ste domov dobili Izjavo staršev pred vstopom v šolo. Izpolnjeno in podpisano Izjavo naj učenec prinese s seboj v šolo v ponedeljek, 25. 5. 2020. Oddal jo bo pred vstopom v šolo.  V primeru, da učenec podpisane izjave ne bo imel, se zabeleži uradni zaznamek o ravnanju starša/skrbnika. Otroka se skladno z njegovo pravico do izobraževanja sprejme v VIZ proces, z doslednim upoštevanjem vseh preventivnih ukrepov.

Učenci posameznega oddelka so razdeljeni v skupine, ves pouk se izvaja v heterogenih skupinah. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor.

Na šoli izvajamo pouk rednih ur ter nekaterih izbirnih predmetov. Interesne dejavnosti se ne bodo izvajale. Knjižnica bo zaprta.

Organizirani bodo šolski prevozi z avtobusom, vozni red je objavljen tukaj.

Organizirali bomo dopoldansko malico in kosilo za učence, ki so se nanj prijavili.

Kosilo je za učence 9. razreda med 11.45 in 12.05. V jedilnico hodijo učenci po označenem koridorju v koloni, drug do drugega so oddaljeni najmanj 1,5 m. Učenci morajo NUJNO upoštevati oranžne črte, ki so na novo označene v jedilnici šole. Pri umivalniku si operejo roke. Na delilno linijo hodijo posamično, kar pomeni, da šele ko nekdo zapusti linijo, lahko naslednji vstopi. Jedilni pribor bo zavit v prtičku in ga vzame vsak učenec sam. Sadje ali kruh bo delilo osebje šolske kuhinje. Učenci zasedajo mize po vrsti.  Po končanem obroku se razvrstijo pri odlagalnem pultu po priporočenem razmiku (1,5 m), oddajo pribor in se vrnejo v učilnico.

Na šoli bomo izvajali naslednje higienske ukrepe:
- vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje kapljičnega prenosa;
- redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem preprečevanje kontaktnega prenosa;
- redno prezračevanje prostorov;
- določena so stranišča za posamezne skupine in sicer:
           stranišče nasproti učilnic za slovenščino uporabljajo učenci 1., 2. in 3. skupine,
           stranišče nasproti učilnic za angleščino uporabljajo učenci 4., 5. in 6. skupine.

V šolo lahko vstopajo le zdravi učenci in zaposleni. Starši v prostore šole ne vstopajo. Govorilne ure se bodo izvajale le na daljavo - po telefonu ali preko računalniške povezave.

ORGANIZACIJA POUKA

Pouk se začne ob 8.15 in zaključi najkasneje ob 12.50 za vse učence, razen če imajo 6. uro na urniku izbirni predmet. Urnik skupin je objavljen tukaj.

Učenci šolske torbe nosijo domov, priporočamo, da jih vsak dan razkužite.

Učenci si ne posojajo šolskih potrebščin.

Otroci naj NE NOSIJO posebne opreme za šport. Na dan, ko imajo na urniku šport, naj bodo športno oblečeni in obuti že za v šolo.