Aktualne novice

maj 15 2020

Učenci prve triade se vračajo v šolske klopi

 

Spoštovani starši,

v ponedeljek, 18. 5. 2020, se učenci od 1. do 3. razreda vračajo v šolske klopi. Delo bo potekalo drugače, kot so bili navajeni do sedaj.

V nadaljevanju so zapisane osnovne informacije o organizaciji dela in navodila za prvi  dan, ko se učenci vračajo v šolo. Navedene so tudi potrebščine, ki naj jih učenci prinesejo s seboj. S seboj naj imajo tudi  izpolnjeno in podpisano Izjavo staršev pred vstopom v šolo. Mask učenci v šoli ne bodo nosili, potrebujejo jih le za na avtobus.

Potrudili se bomo, da bomo učencem zagotovili varno in spodbudno učno okolje. Tudi vnaprej računamo na dobro sodelovanje z vami. Potekalo bo še vedno na daljavo.

Lep pozdrav

Mag. Karla Krajnik, ravnateljica

 

  1. ORGANIZACIJA 1. DNE (18. 5. 2020 )

Prvi dan potekajo jutranje varstvo, pouk in podaljšano bivanje. Šolski prevozi so organizirani.

POTREBŠČINE

Učenci naj s seboj prinesejo:

Otroci mask za v šolo NE POTREBUJEJO, morajo pa jih nositi na avtobusu.

PRIHOD

Učenci pridejo v šolo po spodaj navedenem razporedu:

  • Učenci 1. razreda pridejo v šolo ob 8.00.
  • Učenci 2. razreda pridejo v šolo ob 8.10.
  • Učenci 3. razreda pridejo v šolo ob 8.15.

Učenci, ki so vključeni v jutranje varstvo, lahko prihajajo v šolo od 6.00 dalje.

Priporočamo, da otroci pridejo peš ali z individualnim prevozom.

RAZLIČNI VHODI

  • Učenci 3. b in 3. c vstopajo v šolo skozi vhod v garderobo Predmetne stopnje, vsi ostali učenci pa skozi vhod v garderobo Razredne stopnje.

Pred vstopom v šolo učenci oddajo Izjavo starša dežurnemu učitelju.

V prostore šole vstopajo posamično.

Učenci ne uporabljajo garderob za odlaganje oblačil in obutve. Preobujejo se v učilnici.

Učiteljice, ki izvajajo pouk prvo uro, sprejemajo učence na vratih učilnice in jih usmerjajo.

Učenci si ob prihodu v učilnico umijejo roke, nato odložijo svoje stvari ob stol in mizico, ki jim je dodeljena.

 

ŠOLSKI PREVOZI

Šolski prevoz je organiziran z vseh relacij, razen z Godešiča do matične šole. Vozni red šolskih avtobusov  je objavljen tukaj.

Pred šolo bo učence pričakala učiteljica in jih pospremila v šolo.

Organizacija dela ob odprtju šol za učence od 1. do 3. razreda

Učenci posameznega oddelka so razdeljeni v skupine, ki zadostujejo normativnim zahtevam – v skupini je največ 15 učencev. Pri razporejanju učencev v skupine se je upoštevala njihova vključenost v razširjeni program (jutranje varstvo in podaljšano bivanje) z namenom racionalizacije vključevanja zaposlenih v delovni proces na šoli. Učenci istega oddelka so razporejeni v sosednje učilnice z namenom lažje izmenjave razrednika z drugim učiteljem.

Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine, v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.

Na šoli izvajamo jutranje varstvo za učence 1. razreda, pouk ter podaljšano bivanje. Interesne dejavnosti se ne bodo izvajale. Knjižnica bo zaprta.

Organizirani bodo šolski prevozi z avtobusom. Na vsaki relaciji vozi avtobus samo enkrat zjutraj in enkrat po končanem pouku. Prevoz z Godešiča na matično šolo v tem tednu še ni organiziran. Vozni red šolskih avtobusov  je objavljen tukaj.

Organizirali bomo dopoldansko malico in kosilo za učence, ki so se nanj prijavili.

V šolo lahko vstopajo le zdravi učenci in zaposleni.

Starši v prostore šole ne vstopajo. Na učence počakajo pred šolo in pri tem upoštevajo varno razdaljo.

Na šoli bomo izvajali naslednje higienske ukrepe:

- vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje kapljičnega prenosa;

- redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem preprečevanje kontaktnega prenosa;

- redno prezračevanje prostorov.

Govorilne ure se bodo izvajale le na daljavo.

 

ORGANIZACIJA POUKA

Pouk se začne ob 8.20 in zaključi najkasneje ob 13.00 za vse učence.

Urnik skupin je objavljen tukaj. Razredničarke so starše obvestile o tem, v  katero skupino in katero učilnico je vključen učenec.

Učenci šolske torbe in šolskih pripomočkov ne nosijo domov.

Učenci si ne posojajo šolskih potrebščin.

Otroci naj NE NOSIJO posebne opreme za šport. Na dan, ko imajo na urniku šport, naj bodo športno oblečeni in obuti že za v šolo.