Aktualne novice

maj 13 2020

Vpis v srednjo šolo - nova merila

 

Vpis v srednjo šolo: Nova merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega, strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2020/2021

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je izdala sklep, s katerim se spreminjajo merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednješolske izobraževalne programe za šolsko leto 2020/2021.

Sklep o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednje šole iz leta 2008 določa, da se pri omejitvi vpisa kandidati izbirajo na podlagi razvrstitve z uporabo točk iz zaključenih ocen obveznih predmetov zadnje triade OŠ. Poleg tega ta sklep tudi določa, da če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen, se izbira med njimi nato opravi na podlagi točk pri nacionalnih preverjanjih znanja iz slovenščine in matematike.

Letos zaradi situacije v državi zaradi novega koronavirusa NPZ-jev ni bilo.

Zato je ministrica odločila, da se sklep o merilih v primeru omejitve vpisa za letos popravi tako, da v primeru, če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen vseh obveznih predmetov zadnje triade OŠ, se izbira med njimi opravi na podlagi uporabe seštevka točk, pridobljenih iz zaključnih ocen 7., 8. in 9. razreda pri slovenščini, matematiki in prvem tujem jeziku (angleščini). Najvišje možno število točk je tako 45 (učenec, ki je imel vse tri predmete v 7., 8. in 9. razredu je tako zbral 3 x po 15 točk, skupaj 45).

Celotna dokumentacija je na voljo na spletni strani ministrstva – vpis v srednje šole.

Za dodatna vprašanja je na voljo tudi svetovalna delavka Jelka Berce na jelka.berce@oscg.si.