Aktualne novice

okt 26 2018

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

 

Prebivalci Slovenije v dnevni prehrani ne zaužijemo priporočenih vrednosti sadja in zelenjave, kar  je pogosto razlog za pojav številnih kroničnih obolenj in za prezgodnjo smrt.

Sadje in zelenjava v svoji sestavi vključujeta visok delež vode, prehranske vlaknine in druge zaščitne snovi (vitamini in minerali), ki pomembno vplivajo na zdravje. V prehrani sta zaželena sadje in zelenjava, pridelana pri lokalnih pridelovalcih, ki prideluje hrano na naravi, človeku in okolju prijazne načine. Lokalno pridelano sadje in zelenjava vsebujeta  večje količine hranljivih snovi v primerjavi z živili, ki so bila skladiščena in transportirana daljši čas. Pri teh živilih se namreč bistveno zmanjšajo njihova hranilna in biološka vrednost ter kakovost. Da bi se ljudje bolj  zdravo prehranjevali,  je  Evropska komisija sprejela ukrep SŠS, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja glede uživanja sadja in zelenjave. V ta namen  Evropska unija Državam članicam namenja določeno finančno pomoč.

KAJ POMENI SHEMA ŠOLSKEGA SADJA  ZA NAŠO ŠOLO?

Shema šolskega sadja  (SŠS) je ukrep evropske kmetijske politike, ki ga je leta 2009 sprejela Evropska komisija z namenom oskrbeti učence  s sadjem in zelenjavo. Za vsakega učenca so v letošnjem šolskem letu namenili 6 evrov. Za SŠS se mora šola, ki želi izvajati ta projekt,  vsako leto  prijaviti  do 1.12.

Tudi naša šola se je prijavila in bila je sprejeta.

 

NAMEN SŠS JE:

* povečati porabo zelenjave in sadja pri otrocih,

* ozaveščati učence o pomenu  teh živil  za zdravje,

* zmanjšati prekomerno telesno težo učencev,

*  preprečevati srčno-žilna  obolenja,

* uživati sadje in zelenjavo iz Slovenije (ekološko , ni transporta …),

* podpirati lokalne ekološke kmetovalce,

* spoznavati pridelavo in predelavo sadja in zelenjave z obiski kmetij,

* se povezovati z okoljem.

 

POTEK RAZDELJEVANJA SADJA IN ZELENJAVE NA ŠOLI

S shemo šolskega sadja smo pričeli v mesecu oktobru. V SŠS je natančno navedeno, katera zelenjava in katero sadje se sme razdeliti.

Sadje bomo razdeljevali na šoli ob  sredah,  ob malici. Sadje bo na jedilniku označeno z odebeljenim tiskom. Prednost bosta imela zelenjava in sadje ekološkega  izvora. Shema šolskega sadja bo podprta tudi z izobraževalnimi in promocijskimi aktivnostmi (izdelali bomo plakate, izvedli naravoslovne dneve in praktične vaje pri pouku gospodinjstva , obveščali učence po šolskem radiu,  vključili bomo novinarski krožek  in obiskali kmetijo …) O vseh aktivnostih bomo poročali tudi na spletni strani naše šole.

 

                                                                                                                              OŠP Krista Jamnik