Radio Cvek

Na šoli že nekaj let deluje radio Cvek. Sestavljen je iz treh sklopov. Tedensko snemamo prispevke o dogajanju na naši šoli, ki se predvajajo vsak ponedeljek na lokalni radijski postaji Radio Sora v okviru oddaje Kukamo za šolska vrata, objavljeni pa so tudi na šolski spletni strani.  Poleg tega pripravljamo tematske radijske oddaje, v katerih se dotaknemo aktualnih tem ter jih predvajamo med odmori za malico. V sodelovanju z učenci, ki obiskujejo interesno dejavnost Montaža zvočnih posnetkov, pa snemamo in montiramo radijske pravljice, katerim prisluhnejo predvsem učenci razredne stopnje. Interesno dejavnost radio Cvek vodita mentorja Nika Lebar in Andrej Novljan.