Zdrav življenski slog

OŠ Cvetka Golarja je kandidirala na Javnem razpisu za izbor izvajalcev programa Zdrav življenjski slog. Program je namenjen otrokom od 1. do 9. razreda osnovne šole in se izvaja takoj po končanem pouku in ob pouka prostih dneh (počitnice, občasno sobote). Program je oblikovan tako, da zagotovi otrokom 3., 4. in 5. uro vodene športne vadbe. Športna vadba je v celoti sofinancirana in za otroke brezplačna.

Program je namenjen učencem od 1.do 9. razreda. Raznolike športne dejavnosti bodo potekale v šolski telovadnici ali na igrišču šole ter v javnih športnih objektih in naravnem okolju. Program bo potekal po pouku, ob sobotah in v času počitnic. Vodila ga bo Petra Sluga, prof. športne vzgoje.
Pestra ponudba športnih aktivnosti v okviru programa Zdrav življenjski slog zavzema: atletiko, gimnastiko, elementarne igre, rokomet, nogomet, odbojko, košarko, kotalkanje, badminton, ples, drsanje, smučanje, sankanje, judo, aerobiko, teoretične vsebine o zdravem načinu življenja, plezanje, orientacijo in planinstvo, hokej na travi, namizni tenis in še nekatere druge. Posebnost programa je sodelovanje z lokalnimi športnimi društvi, kar še dodatno obogati program. 
Cilj programa Zdrav življenjski slog je spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga s pomočjo dodatne športne aktivnosti, aktivno vključiti vsaj 20% osnovnošolske populacije, zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden, odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja z vadbo za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti. S programom želimo zagotoviti otrokom, vključenim v program, priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno vadbo, v skladu s priporočili EU smernic za telesno dejavnost(sprejetih novembra 2008 v Biarritzu) in v skladu s Strategijo Vlade RS na področju telesne dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012, ki ima pozitivne učinke na zdravje otrok.

Program se bo izvajal po pouku od ponedeljka do petka (najmanj 2 uri na teden na učenca).

URNIK v šolskem letu 2017/2018.