Unesco

 

   

UNESCO šole delujemo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje. 

Delo šol temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo otrokom optimalen razvoj:

• Učiti se, da bi vedeli!
• Učiti se delati!
• Naučiti se živeti skupaj!
• Učiti se biti!

Še posebej se posvečamo štirim Unesco temam:

1. svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju, 
2. mir in človekove pravice, demokracija, strpnost in sodelovanje, 
3. medkulturno učenje, 
4. okoljski problemi in njihovo interdisciplinarno reševanje.

Kvalitetno obeležujemo mednarodne Unesco in druge svetovne oz. mednarodne dneve.
Unesco šole sodelujemo tudi med seboj v mednarodnih, nacionalnih in pilotskih projektih in smo odprte za sodelovanje tudi z ostalimi šolami v Sloveniji in tujini.

Anketa - 8.r