Tekmovanja

Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2017/2018

Na šoli bodo imeli učenci v tem šolskem letu možnost sodelovanja na številnih tekmovanjih  iz znanja.

Tekmovanje iz logike (organizator ZOTKS)

Razvedrilna matematika (organizator DMFA)

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni (organizator Zveza društev diabetikov)

Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje  (organizator Prirodoslovno društvo)

 • šolsko (25. 10. 2017)
 • državno (1. 12. 2017)

Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 8. razreda (organizator IATEFL)

 • šolsko (16. 10. 2017)
 • državno (20. 11. 2017)

Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9. razreda (organizator ZRSS)

 • šolsko (15. 11. 2017)
 • regijsko (18. 1. 2018)
 • državno (20. 3. 2018)

Tekmovanje iz znanja nemščine (organizator ZRSS)

Tekmovanje v konstruktorstvu in tehnologijah obdelav materialov (organizator ZOTKS)

 • regijsko (6. 4. 2018)
 • državno (12. 5. 2018)

Tekmovanje iz znanja astronomije

 • šolsko (7. 12. 2017)
 • državno (6. 1. 2018)

Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje (organizator ZRSS)

 • šolsko (12. 12. 2017)
 • regijsko (24. 1. 2018)
 • državno (10. 3. 2018)

Tekmovanje iz znanja zgodovine (organizator ZRSS)

 • šolsko (5. 12. 2017)
 • regijsko (1. 2. 2018)
 • državno (17. 3. 2018)

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanja (organizator ZOTKS)

 • šolsko (15. 1. 2017)
 • državno (24. 3. 2018)

Tekmovanje iz znanja fizike za Stefanovo priznanje (organizator DMFA)

 • šolsko (6. 2. 2018)
 • regijsko (16. 3. 2018)
 • državno (14. 4. 2018)

Tekmovanje iz znanja matematike za Vegovo priznanje (organizator DMFA)

 • šolsko (15. 3. 2018)
 • državno (21. 4. 2018)

Tekmovanje iz znanja računalništva - Bober (organizator društvo ACM)

 • šolsko
 • državno (13. 1. 2018)

Festival inovativnih tehnologij

 • državno (10. 3. 2018)

Logična pošast (organizator Mathema)

 • šolsko (4. 5. 2018)
 • državno (19. 5. 2018)

Vesela šola

 • šolsko (14. 3. 2018)
 • državno (11. 4. 2018)

Tekmovanje v znanju francoščine

Računanje je igra

Cici vesela šola

Tekmovanje v hitrem in zanesljivem računanju

Male sive celice

 • predtekmovanje (26. 9. 2017)

Športna tekmovanja v šolskem letu 2017/2018