Tekmovanja

Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2017/2018

Na šoli bodo imeli učenci v tem šolskem letu možnost sodelovanja na številnih tekmovanjih  iz znanja.

Tekmovanje iz logike (organizator ZOTKS)

Razvedrilna matematika (organizator DMFA)

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni (organizator Zveza društev diabetikov)

Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje  (organizator Prirodoslovno društvo)

Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 8. razreda (organizator IATEFL)

Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9. razreda (organizator ZRSS)

Tekmovanje iz znanja nemščine (organizator ZRSS)

Tekmovanje v konstruktorstvu in tehnologijah obdelav materialov (organizator ZOTKS)

 • regijsko (6. 4. 2018)
 • državno (12. 5. 2018)

Tekmovanje iz znanja astronomije

Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje (organizator ZRSS)

 • šolsko (12. 12. 2017)
 • regijsko (24. 1. 2018)
 • državno (10. 3. 2018)

Tekmovanje iz znanja zgodovine (organizator ZRSS)

 • šolsko (5. 12. 2017)
 • regijsko (1. 2. 2018)
 • državno (17. 3. 2018)

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanja (organizator ZOTKS)

Tekmovanje iz znanja fizike za Stefanovo priznanje (organizator DMFA)

Tekmovanje iz znanja matematike za Vegovo priznanje (organizator DMFA)

 • šolsko (15. 3. 2018)
 • državno (21. 4. 2018)

Tekmovanje iz znanja računalništva - Bober (organizator društvo ACM)

Festival inovativnih tehnologij

 • državno (10. 3. 2018)

Logična pošast (organizator Mathema)

 • šolsko (4. 5. 2018)
 • državno (19. 5. 2018)

Vesela šola

 • šolsko (14. 3. 2018)
 • državno (11. 4. 2018)

Tekmovanje v znanju francoščine

Računanje je igra

Cici vesela šola

Tekmovanje v hitrem in zanesljivem računanju

Male sive celice

 • predtekmovanje (26. 9. 2017)

Športna tekmovanja v šolskem letu 2017/2018