Tekmovanja

Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2018/2019

Na šoli bodo imeli učenci v tem šolskem letu možnost sodelovanja na številnih tekmovanjih  iz znanja.

Tekmovanje iz logike (organizator ZOTKS)

Razvedrilna matematika (organizator DMFA)

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni (organizator Zveza društev diabetikov)

Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje  (organizator Prirodoslovno društvo)

Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 8. razreda (organizator IATEFL)

Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9. razreda (organizator ZRSS)

Tekmovanje iz znanja nemščine (organizator ZRSS)

Tekmovanje v konstruktorstvu in tehnologijah obdelav materialov (organizator ZOTKS)

Tekmovanje iz znanja astronomije

Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje (organizator ZRSS)

Tekmovanje iz znanja zgodovine (organizator ZRSS)

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanja (organizator ZOTKS)

Tekmovanje iz znanja fizike za Stefanovo priznanje (organizator DMFA)

Tekmovanje iz znanja matematike za Vegovo priznanje (organizator DMFA)

Tekmovanje iz znanja računalništva - Bober (organizator društvo ACM)

Festival inovativnih tehnologij

Logična pošast (organizator Mathema)

Vesela šola

Tekmovanje v znanju francoščine

Računanje je igra

Cici vesela šola

Športna tekmovanja v šolskem letu 2018/2019

Področno prvenstvo v odbojki na mivki