Projekt Cajon

V letošnjem šolskem letu sodelujemo v nacionalnem projektu CAJON. Cilj projekta je medpredmetno povezovanje med predmeti Tehnika in tehnologija, Likovna umetnost in Glasbena umetnost (ali ustreznih izbirnih predmetov). Učenci bodo cajone pri izbirnem predmetu Obdelava gradiv - les sestavili ali izdelali, pri izbirnem predmetu Likovna snovanja jih bodo okrasili in pobarvali, pri urah Glasbene umetnosti pa bodo nanje igrali.

V sredo, 17. 4. 2019, pa se bomo udeležili srečanja vseh udeležencev Projekta CAJON. Na srečanju bodo skupine predstavile svoje glasbeno ustvarjanje s cajoni. Izbrali pa bodo tudi najbolj izvirno okrašene cajone in izvedli skupinsko skladbo.

Fotogalerija (izdelava cajonov pri izbirnem predmetu Obdelava gradiv - les)

Fotogalerija (poslikava cajonov pri izbirnem predmetu Likovna snovanja)

Fotogalerija (igranje na cajone - delavnica)