Projekt Cajon

V letošnjem šolskem letu bomo sodelovali v nacionalnem projektu CAJON. Cilj projekta je medpredmetno povezovanje med predmeti Tehnika in tehnologija, Likovna umetnost in Glasbena umetnost (ali ustreznih izbirnih predmetov). Učenci bodo cajone pri izbirnem predmetu Obdelava gradiv - les sestavili ali izdelali, pri izbirnem predmetu Likovna snovanja jih bodo okrasili in pobarvali, pri urah Glasbene umetnosti pa bodo nanje igrali.

V drugi polovici aprila 2019 pa se bomo udeležili srečanja vseh udeležencev Projekta CAJON. Na srečanju bodo skupine predstavile svoje glasbeno ustvarjanje s cajoni. Izbrali pa bodo tudi najbolj izvirno okrašene cajone in izvedli skupinsko skladbo.