Erasmus+: Developing pupils' skills

KA 229: partnerstva za izmenjavo med šolami

Erasmus+: Developing pupils' skills

Učitelji naše šole bodo od 1. septembra 2018 do 31. avgusta 2020 z izmenjavo dobre prakse sodelovali v projektu Erasmus+: Razvijanje spretnosti in veščin učencev v okviru KA229: partnerstva za izmenjavo med šolami.

V projektu sodelujejo še partnerske šole iz Islandije, ki je koordinatorska šola,  Turčije, Litve in Španije.

Leto 2018 je evropsko leto kulturne dediščine in prav na podlagi tega je cilj oz. namen projekta promocija bogate evropske kulturne dediščine med šolami.

Prednostni nalogi na področju šolskega izobraževanja sta mobilnost strokovnih delavcev na partnerske šole in krepitev strokovnega profila  šolskega poklica. Cilji projektnih aktivnosti so razvijanje in krepitev mednarodnih omrežij ter izmenjava idej, praks in metod dela, razvijanje, testiranje in implementacija inovativnih pristopov in praks za učence, osebje in organizacijo, izmenjava izkušenj in dobrih praks, vključno skozi aktivnosti kolegialnega učenja in delavnic, aktivnosti usposabljanja, poučevanja in učenja, spodbujanje aktivnega državljanstva in internacionalizacija šole.

 

Koordinatorica na šoli je Svjetlana Urbančič.