Erasmus +

Naslov projekta WE CAN DO IT TOGETHER                    


Evropa ima dolžnost, da svoje temeljne vrednote – svobodo, enakost, pluralizem, strpnost, pravičnost in solidarnost – prenese na naslednje generacije. Velik del tega pomembnega ozaveščanja poteka v učilnicah vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter univerz. Izobraževanje ne razvija le znanj in spretnosti, temveč mladim tudi pomaga, da postanejo odgovorni, odprti člani družbe, ki bodo spoštovali druge. Zato moramo ustrezno vlagati v učitelje, ki usmerjajo naše otroke in jih pripravljajo na življenje. Učiteljski poklic bi moral imeti največji ugled.

Mednarodna mobilnost učencem omogoči, da pokažejo svojo strpnost, doživijo raznolikost in se „učijo skozi prakso“. Zato ima velik potencial, da razširi obzorja in poruši ovire. Prav tako vam, učiteljem, daje možnost za nadaljnji poklicni razvoj, medsebojno učenje in izmenjavo izkušenj. Prepričan sem, da se bo vpliv znanja in izkušenj, ki jih boste pridobili, širil tudi izven šol ter prispeval k družbi kot celoti, saj bodo šole spodbujale dejavne, zavzete, strpne in spoštljive državljane. Vsega tega pa ne bi bilo mogoče doseči brez vašega sodelovanja in predanosti, vaše velikodušnosti, entuziazma in časa.

Tibor Novracsics,
evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport

SODELUJOČE ŠOLE:

 • Scoala Gimnaziala Principesa Margareta, Bucharest, Romania, 
 • Liceo Classico Carducci Cassino, Italy, 
 • Agrupamento de Escolas do Fundao, Fundao, Portugal,
 • Zespol Szkol Samorzadowych w Reyowcu Fabrycznym, Poland
 • 2nd Experimental Lyceum of Athens, Greece, 
 • Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka, Slovenija.

Rdeča nit projekta je PEER LEARNING METHOD (spodbujati in usposobiti učence, da pomagajo učno šibkejšim učencem s posebnimi potrebami, da napredujejo pri učnem uspehu in dvigu samopodobe ter osebnem razvoju).

CILJI:

 • spodbujanje učencev, da storijo nekaj na svojo lastno pobudo,
 • razvijanje komunikacijskih spretnosti v angleškem jeziku,
 • razvijanje digitalnih kompetenc (e-Twinning, Twin space - spremljanje projekta na spletni strani, video conferencing ...),
 • socialno vključevanje,
 • dvig motivacije za šolsko delo in izvenšolske aktivnosti,
 • sodelovanje z lokalno skupnostjo MDC Blok.
 • učimo se grško,
 • uradna spletna stran projekta.PROJEKTNA SREČANJA:

Mednarodno srečanje učiteljev partnerskih držav v Bukarešti, od 20. do 24. 10. 2015

GRČIJA – FEBRUAR 2016  (poročilo)

Projektno srečanje v Grčiji, od 21. do 27. 2. 2016

Projektno srečanje v Italiji od 17.4.2016 do 23.4.2016.

 

Projektno srečanje na Poljskem od 1.10.2016 do 8.10.2016.

 • SLOVENIJA - FEBRUAR 2017

Projektno srečanje v Sloveniji od, 20.2.2017 do 24.2.2017.

Projektno srečanje na Portugalskem od 23.4. do 29.4.2017.