Šolski koledar

V skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju načrtujemo v času od 1. 9. 2017, ko je začetek šolskega leta, do 22. 6. 2018, ko se za učence šolsko leto konča, 189 dni vzgojno–izobraževalnega dela.

Povezava na Šolski koledar OŠ Cvetka Golarja za šolsko leto 2017/2018.