Šola v naravi in tabori

Šola izvaja del obveznega programa in drugih dejavnosti kot šolo v naravi.
Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževal¬nega dela, ki poteka strnjeno tri ali več dni izven prostora šole. Za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, osnovna šola v tem času organizira primerljive dejavnosti.

ŽIVLJENJE NA KMETIJI bo organizirano od 5. 6. do 8. 6.  2018 in od 12. 6. do 15. 6. 2018 za učence 2. razreda na kmetiji Podmlačan, Jarčje brdo 2, Selca.

ŠPORTNO-NARAVOSLOVNI TABOR (3 dni) bo organiziran od 2. 10. do 4. 10. 2017 za učence 4. a in 4. R in od 4. 10. do 6. 10. 2017 za učence 4. b in 4. c v domu CŠOD Trilobit (Javorniški Rovt 25, 4270 Jesenice).

LETNA ŠOLA V NARAVI (6 dni) bo za učence 5. razreda od 11. 9. do 16. 9. 2017 v Pineti - Novigrad.

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI (5 dni) bo za učence 6. razreda od 12. 2. do 16. 2. 2018 organizirana v Kranjski Gori.

NARAVOSLOVNO-ŠPORTNI TEDEN (5 dni) za učence 7. in 8. razreda  bo organiziran  v domovih CŠOD:

  • 7. c in 7. d od 25. 9. do 29. 9. 2017, 7. a in 7. b pa od 2. 10. do 6. 10. 2017 v CŠOD Rak  (Rakov Škocjan 2, p. p. 63, 1380 Cerknica);
  • 8. a in 8. b od 7. 5. do 11. 5. 2018, 8. c in 8. d pa od 14. 5. do 18. 5. 2018 v CŠOD Cerkno (Bevkova ulica 22, 5282 Cerkno).