Plačilo storitev

Vse storitve oziroma dejavnosti, ki so organizirane v okviru Letnega delovnega načrta šole, se plačujejo z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN obrazec).

UPN obrazce učenci mesečno prejmejo v šoli. Uporabniki spletne banke se lahko namesto za prejemanje papirnate oblike UPN obrazca odločite za prejemanje e-računa:
1) na vaš e-naslov, v tem primeru morate izpolniti obrazec za prejemanje e-računa in ga izpolnjenega vrniti v šolo;
2) direktno v e-banko.

Obveznosti lahko poravnate s SEPA direktno obrementitvijo - trajniki. Za odprtje trajnika morate izpolniti obrazec za odprtje trajnika. Izpolnjen obrazec morate vrniti v šolo.

V primeru, da želite za vse vaše otroke stroške plačati z enim UPN obrazcem - zbirno položnico, morate izpolniti obrazec za zbirno položnico in ga izpolnjenega vrniti v šolo. Le-te ne morete prejemati direktno v e-banko. 

Za izdajanje računov skrbi Marjeta Pfajfar. Za informacije je dosegljiva: 
- na telefonski številki: 04/513 0404 ali
- po e-pošti: marjeta.pfajfar@oscg.si
 
V primeru socialnih stisk pri plačilu poiščite pomoč v svetovalni službi, pri Damjani Dagarin Šmid. Njena telefonska številka je 04/513 0406.